Ændring i læsehastighedsfunktionen i F4-øvelsen

23. januar 2024 For at gøre elevernes læsetræning endnu mere adaptiv og samtidigt sikre en bæredygtig progression i læsehastighed, har vi fjernet muligheden for at...

Motiverende forløbsoverblik til elevernes træning

16. januar 2024 Eleverne har fået ny funktion i programmet. De kan nu få en visualisering af, hvor langt de er kommet i forløbet, hvilke...

Ny tekstpakke tilgængelig med lix 6-8

30. november 2023 En ny tekstpakke er tilgængelig i tekstbiblioteket. Tekstpakken er lettere og kortere end de allerede eksisterende tekstpakker. Lixniveauet ligger på 6-8. Vi...

Nye opdateringer i træningsprogrammet

15. august 2023 Opdatering af træningsparametre i F-opgaverne Ind til nu har det gennemgående parameter for sværhedsgraden i øvelserne været blinketid. Det parameter bibeholdes ved...

Træn FrontRead på tysk og engelsk

15. august 2023 Flere og flere skoler vælger at tilkøbe adgang til engelske og tyske tekstpakker, foruden adgangen til de danske tekstpakker. Det muliggør, at...

Opdatering af tekstbibliotek med forkortede tekster

28. april 2023 Vi har opdateret tekstbiblioteket, så det nu er muligt at vælge kortere tekstpakker til de elever, der har brug for det. De...

Begrænsning på gentagelse af øvelser

23. februar 2023 Vi har nu fjernet muligheden for, at man kan gentage den samme øvelse flere gange. Når en øvelse er godkendt, vil man...

Justering af hastighed ved tekst-til-tale-funktion

23. februar 2023 Det er nu muligt for elever med tekst-til-tale-funktion selv at justere oplæsningshastigheden, så den passer til lige præcis deres lyttelæsehastighed.Det betyder, at...

Oplæsningsfunktion i FrontRead

23. januar 2023 Vi har i løbet af de sidste mange, mange måneder arbejdet på denne store nyhed. Og nu er den på gaden og...

Svarmulighederne er blevet fjernet ved første visning af spørgsmål

23. januar 2023 FrontReads læsetræning har været bygget sådan op, at eleverne præsenteres for spørgsmålene til teksten to gange. Det gør de for at få...

Ny tekstpakke til de yngste elever og elever med læseudfordringer

29. november 2022 I forlængelse af flere efterspørgsler har vi udvidet vores tekstbibliotek med en ny og spændende tekstpakke, så også de yngste læsere og...

Rød prik ved fejlede test

31. oktober 2022 Når en elev har taget en starttest, mellemtest eller sluttest, men har fået mindre end 6 rigtige svar, vil det figurere med...

Løbende feedback til eleverne

28. august 2022 Vi ønsker, at vi med træningen i FrontRead også kan medvirke til at bevidstgøre eleverne om deres egen læringsproces, fordi denne bevidsthed...

FrontRead er blevet mere adaptiv

28. august 2022 Der er kommet en betydningsfuld opdatering i FrontRead-programmet. Vi har nemlig sørget for, at blinketiden i F1, F2, F3-øvelserne er blevet adaptive....

Statistikkerne er blevet samlet

28. august 2022 Vi har samlet statistikkerne for at gøre dem mere lettilgængelige og overskuelige. Det betyder, når du er logger ind på administrationsmodulet og...

Opdateringer af funktioner i F2-øvelsen

28. august 2022 Vi har opdateret F2-øvelserne, sådan at de nu har samme form hele vejen igennem programmet. Med denne opdatering kan vi nu indsamle...

Introduktionsvideoer er tilgængelige i videoarkivet

28. august 2022 På baggrund af forespørgsler fra flere skoler, har vi nu fået fjernet den automatiske visning af introduktionsvideoerne forud for opstart på F1,...

Sidste login kan ses

28. juni 2021 En efterspurgt funktion er nu implementeret. Med det på plads kan læreren nu se både hvornår eleverne sidst har været logget ind,...

Nyt diplom

28. juni 2021 Et nyt, flot diplom er blevet implementeret. Lige til at printe ud og vise frem til forældrene derhjemme efter endt forløb. Diplomet...

Fuldt responsiv app

17. maj 2021 Med version 4.0 bliver FrontRead nu fuldt responsiv. Det betyder, at du nu kan arbejde med FrontRead på tværs af forskellige platforme,...

Årgangsstatistik

16. marts 2021 På skolens holdoversigt, er det muligt at få vist en årgangsstatistik, hvor den gennemsnitlige forbedring i ord per minut for alle årgange...

Fjerner korrekte svar

13. marts 2021 I den kommende udgave af FrontRead fjerner vi feltet med korrekte svar til venstre for start-, mellem- og slutopgaverne samt F4-øvelserne. Vi...

Scrolle i stedet for at bladre

9. september 2020 Den måde vi læser på en skærm på, foregår oftest ved at scrolle nedover teksten. Vi har nu valgt at Start- Mellem-...

Fjerne en elev fra hold

9. september 2020 Mange undervisere har efterspurgt muligheden for at fjerne en elev fra et hold, således at han/hun ikke længere figurerer på listen. Ved...

Første accepterede resultat

11. juni 2020 Førhen var det sådan, at det seneste resultat i læseopgaven blev det gældende resultat. Dette kunne give et misvisende indtryk af elevens...

Indførsel af Progressive WebApp

11. juni 2020 FrontRead er blevet til en Progressive WebApp (PWA). Bruger du iPad, vil vi anbefale, at du fremover henter FrontRead som app til din...

Ny tysk tekstpakke

11. juni 2020 Der er kommet en nu en ny tekstpakke i den tyske version af FrontRead der henvender sig til elever i 3.-4. klasse....

Niveau 1, 4 og 7 – F1 er gjort ét ciffer sværere

8. april 2020 Vi har modtaget et ønske om, at de første opgaver i hvert modul skal være sværere at udføre. Derfor har vi nu...

“Har du brug for at kontakte os?”

8. april 2020 Vi har indsat et link i appen, så du hurtigt kan komme i kontakt med vores support. Linket findes både øverst og...

Elevantal på årgang

8. april 2020 Skolen kan nu se det samlede antal elever, der anvender FrontRead på årgangen. Dette tal vises på holdoversigten i lærerens administrationsmodul. Samtidigt er...

Ny funktion: Hastighedssammenligning

17. februar 2020 Brugeren kan nu på en nem måde følge med i sin udvikling i læsehastigheden. Et pop-up-vindue viser nu brugerens fremgang ved at...

“Farvekoder for seneste træning”

17. februar 2020 Som noget nyt har vi tilføjet tre ikoner på elevoversigten, der kan henlede opmærksomheden på situationer, man som lærer måske skal være...

Ikoner på holdoversigten for læreren

17. februar 2020 Som noget nyt har vi tilføjet tre ikoner på elevoversigten, der kan henlede opmærksomheden på situationer som en lærer måske skal være...

Sortering i skoleår på holdoversigten

17. februar 2020 Holdoversigten er nu sorteret efter skoleår og alfabetisk. Det giver et nemt overblik over, hvilke hold der er aktive. Hold, der ikke...

6 rigtige

14. februar 2020 Der et nu ændret så eleven skal have 6 ud af 10 rigtige i Start- mellemopgaver og slutopgave, før resultatet bliver godkendt....

Ny funktion: Tekstbrowser

9. september 2019 En af nyhederne i den nye funktion er, at du som lærer kan læse teksterne med spørgsmål i alle tekstpakkerne. På den...

“Åbent forløb for læsesvage elever”

9. september 2019 Fremover vil ”ulåst forløb” blive omdøbt til ”åbent forløb for læsesvage elever”. På den måde vil der forhåbentligt være mindre forvirring omkring...

Nyt statistikmodul

9. september 2019 Vi indfører fra og med denne version, at programmet inkluderer statistikker på klasseniveau, så det er nemmere at få et overblik over...

Pile på dropdownmenuer

9. september 2019 Efter at have oplevet at enkelte brugere har haft vanskeligheder med at finde menuerne i brugerfladen, har vi valgt at gøre dem...

Tysk UI optimeret

9. september 2019 Vi har genbesøgt vores tyske brugerflade (user interface) og optimeret den til tysk brug.

Mulighed for at tilpasse elevens forløb

14. august 2019 Når du har fået oprette dit hold og dine elever er blevet koblet på holdet, har du mulighed for at tilpasse den...

Pop-up vindue ved 1000 ord

27. marts 2019 Hvis en elev går gennem en af Start- Mellem- eller Slutopgaverne med mere end 1.000 ord per minut, hvilket er en urealistisk...

Ny tekstpakke

27. marts 2019 Vi har tilføjet en ny tekstpakke (lix 25-27) henvendt til 7. klasse hvor læseopgaverne har et eventyrligt tema.

Adaptive learning

17. december 2018 Før denne ændring blev F4-øvelsernes anbefalede OPM (ord per minut) beregnet ud fra startopgavens resultat. Nu bliver den anbefalede OPM beregnet ud...

Ny tekst på “Start”-knap

17. december 2018 Førhen stod der kun ”Start” på de grønne knapper i F4. Det kunne skabe forvirring, da nogle elever troede, at de i...

Norske videoer

17. december 2018 Instruktionsvideoerne er blevet oversat til norsk, og er nu lagt ind i den norske version af programmet.

Grå lærerboks

1. november 2018 For at gøre det mere tydeligt, hvad der kun er synligt for læreren, er udseendet på den boks læreren kan se blevet...

Lærervejledning i administrationen

1. november 2018 Den nye lærervejledning er blevet lagt ind i administrationen, så du har lettere ved at tilgå den og ikke skal have flere...

Ny tekstpakke

1. november 2018 En tekstpakke henvendt til 10. klasse med et lix på 32-35 er lagt ind i programmet. Samtidigt har vi omdøbt den tidligere...

Print af forløb og diplom

8. oktober 2018 Du kan nu printe elevens træningsforløb. Det hjælper til at visualisere elevens forløb, og giver dig som lærer et dialogværktøj til brug...

Søg på brugernavn i administrationen

8. oktober 2018 Du kan nu søge på elevernes brugernavn i administrationen.

Ikke flere tests

8. oktober 2018 Vi har ændret ”test” til ”opgave”. Starttest og sluttest kommer nu i stedet til at hedde start- og slutopgave og mellemtest bliver...

F1-øvelserne

8. oktober 2018 Når du trykker på "Slet"-knappen i F1-øvelserne, sletter du nu kun det sidste indtastede tal fremfor hele indtastningen.

Loadingbar

8. oktober 2018 I stedet for en nedtælling (der kan give eleverne en forestilling om at de skal i gang med et kapløb) har vi...

Genindlæs forløb

8. april 2018 Førhen var det påkrævet, at en bruger loggede ud og ind igen før en ændring trådte i effekt. Nu kan brugeren i...

Uddybbende information til grafen

7. december 2017 Vi har nu tilføjet uddybende statistikker, vejledninger og kommentarer til eleverne og lærerne baseret på elevens læseforbedringskurve. Med en general kommentar til...

Flere svarmuligheder

4. oktober 2017 I forbindelse med en gennemgang af teksterne, har vi nu tilføjet flere svarmuligheder til de individuelle spørgsmål i opgaveteksterne. Det skal blandt...

Administration: Se resultaterne af tidligere tests

4. oktober 2017 Hvis en elev tager en test gentagne gange, er det nu muligt for en administrator at se resultaterne af de foregående tests....

Brugerfladen tilpasser sig til din skærm

4. oktober 2017 Vi har oplevet at der er brugere, der fortæller, at deres skærm ikke tilpasser sig til appen, og derfor bliver dele af...

Automatisk skift af tekstpakker

4. oktober 2017 Når en bruger skifter hold-id, skifter tekstpakken nu automatisk over til den samme tekstpakke, som holdet bruger.

Nu kan eleverne også få et overblik

9. august 2017 Ved at bruge Overblik-knappen inde i app'en, kan eleverne se deres egen fremskridt i F4 øvelserne som en blå graf. Den ligger sig...

Glem dit kodeord til administrationen, hvis du har UNI-login

9. august 2017 Vi har ændret administrationen, sådan at en skoles undervisere automatisk vil blive gjort til administratorer. Det betyder, at du ikke længere skal...

Facitliste er skjult

8. juni 2017 Førhen gav appen facitlisten efter at man havde løst en opgave, men det har også betydet at når en elev blev bedt...

Gå ind i administration gennem appen

8. juni 2017 Det vil som noget nyt blive muligt for undervisere at logge direkte ind i administrationsmodulet inde fra appen, fremfor at åbne en...

Ny tekstpakke

8. juni 2017 Vi har fået en ny tekstpakke henvendt til de lavere klasser. Tekstpakken, med navnet Lix 10-12, 3. klasse, handler om kaninen Egil....

Ulåste forløb til læseudfordrede

8. juni 2017 Til ordblinde anvendes nogle gange ulåste forløb, som betyder at de ikke behøver at træne i F4-øvelserne. Nu kan underviseren selv tildele...