Scrolle i stedet for at bladre

9. september 2020

Den måde vi læser på en skærm på, foregår oftest ved at scrolle nedover teksten. Vi har nu valgt at Start- Mellem- og Slutopgaverne læses på samme måde – ikke ved som førhen at bladre med et tryk på en knap. Efter endt læsning af teksten trykker man også her på knappen “Færdig” og kommer derefter videre til spørgsmålene.