FrontRead læseløft

Læseløft er et særligt læsetræningsforløb målrettet mod fagligt udfordrede klasser. Forløbet indeholder FrontReads læseplatform kombineret med en grundig implementering og ekstra ressourcer i undervisningen. På den måde kan alle elevgrupper blive bedre og mere motiverede læsere.

FrontRead og DrengeAkademiet tilbyder et tilpasset forløb for fagligt udfordrede klasser. Forløbet indeholder udover FrontReads læseplatform også en ekstra indsats henvendt mod specielt udfordrede elevgrupper, således at alle elever får et fagligt og personligt løft.

I dette målrettede forløb niveaudeles undervisningen, og eleverne træner i en periode på 14 uger læsekompetencerne. Eleverne træner i FrontReads platform, der suppleres med DrengeAkademiets læsekoncept.

Sammen med skolen planlægger vi det konkrete forløb. For at sikre, at eleverne får det optimale udbytte af forløbet, vil der også være ekstra undervisere tilstede i klassen. Under hele forløbet er vi i dialog med dansklæreren, og der holdes jævnlige statusmøder for at justere indsatsen.

De deltagende underviseres rolle aftales med den enkelte lærer. De fungerer som eksperter på FrontRead – og kan også være ekstra ressourcer til udvalgte elevgrupper, så alle motiveres til at blive bedre læsere.

Digital læringsplatform

FrontRead er et unikt online træningsforløb, der træner læsehastighed, tekstforståelse og udvikler læsestrategier hos eleverne.

Implementering

Workshops der sikrer en grundig implementering i klassen, leveres sammen med statistik på anvendelse og resultater undervejs i forløbet. Læreren vejledes til at få alle elever inkluderet i træningen.

Ekstra undervisere

FrontRead og DrengeAkademiets konsulenter vil jævnligt være tilstede klassen, og sammen med læreren gøres der en målrettet indsats for at løfte de fagligt mest udfordrede elever.

Tilst Skole

FrontRead har været ude og besøge Tilst Skole i Aarhus Kommune for at høre, hvordan FrontRead har hjulpet deres elever.

Petersmindeskolen

På Petersmindeskolen i Vejle Kommune har de også god brug af FrontRead. Hør fra nogle af skolens elever i denne korte video.

Vedbæk Skole

Vedbæk Skole​ har haft god gavn af FrontRead i snart tre år nu, og både lærere og elever er stadigvæk glade for det.

Læseløft med FrontRead

FrontRead er et unikt online træningsforløb, der træner læsehastighed, tekstforståelse og udvikler læsestrategier. FrontRead kan med fordel anvendes af alle typer uddannelsesinstitutioner.

Med FrontRead træner du:

 • Hurtigere fikseringer
 • Bredere synsfelt – flere ord ad gangen, der danner meningshelheder
 • Styrkelse af arbejdshukommelsen og dermed koncentrationen
 • Hurtigere læseflow

Læseløft træningen inkluderer:

 • Tjek-ind” og ”energicheck”
 • Træning i FrontRead
 • Læsestrategier
 • Digital læsetræning
 • Power-break
 • 3-3-3 intervallæsning
 • Romanlæsning
 • Genfortælling
 • Afrunding og ”tjek-ud”

Vil du høre mere?
Udfyld formularen herunder. Så kontakter vi dig.