Omfattende viden om læsning i en moderne digital indpakning

FrontReads unikke læsetræningsløsning, er udviklet på baggrund af aktuel teori om læsning og evidensbaserede læringstilgange og -metoder – og Merete B. Riedels mere end 25 års omfattende viden om læsning og læring og erfaring med undervisning i at øge læsehastigheden hos mere end 10.000 danskere. FrontRead viderefører metoder og pædagogik, der er tilegnet gennem disse erfaringer samt studier og forskning om læsning og læring. Denne træning er nu implementeret i en moderne digital indpakning.

FrontRead er en kombination af fysisk øjentræning, træning af hjernens mønstergenkendelse, nedsættelse af regressioner og en bevidstgørelse af læseprocessen, der tilsammen effektiviserer den daglige læsning såvel analogt som digitalt, og uanset hvilket sprog man læser på.

Når eleverne træner i FrontRead, styrkes deres læseforståelse og -hastighed, de bliver bedre faglig og skønlitterær læsere, uanset om de læser digitalt eller analogt. Igennem træningsforløbet tilpasser programmet sig automatisk efter elevens individuelle behov og læseniveau, så det hverken er for let eller for svært – det vil sige, at eleverne hele tiden oplever at blive udfordret af programmet, så de udvikler sig som læsere.

Når eleverne begynder et træningsforløb for første gang, tager de en starttest, der sætter udgangspunktet for deres skræddersyet forløb.

For at blive en hurtigere og mere bevidst læser træner eleverne:

  • Hurtigere fikseringer
  • Bredere synsfelt – flere ord ad gangen, der danner meningshelheder
  • Styrkelse af arbejdshukommelsen og dermed koncentrationen
  • Hurtigere læseflow

Programmet giver blandt andet også en indsigt i:

  • Hvordan vi hurtigst muligt opnår en ny viden eller en gendannet mening, når vi læser en tekst
  • Hvordan igangsætter vi en forventning og viden om tekstens indhold
  • Hvilke forventninger kan vi have til forståelsen, når vi læser en tekst for første gang

Kilder:
Elbro, C., & Buch-Iversen, I. (2013). Activation of background knowledge for inference making: Effects on reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(6), 435-452.

Frey, A . & Bosse, M.-L. (2018). Perceptual span, visual span, and visual attention span: Three potential ways to quantify limits on visual processing during reading. Visual Cognition.

Legge, G. E., Mansfield, J. S., & Chung, S. T. (2001). Psychophysics of reading: XX. Linking letter recognition to reading speed in central and peripheral vision. Vision research, 41(6), 725-743.

Rayner, K., Schotter, E. R., Masson, M. E., Potter, M. C., & Treiman, R. (2016). So much to read, so little time: How do we read, and can speed reading help?. Psychological Science in the Public Interest, 17(1), 4-34.

Shipstead, Z., Redick, T., & Engle, R. (2010). Does working memory training generalize? . Psychologica Belgica, 50(3-4).

Øg læsehastigheden

Et FrontRead træningsforløb, sikrer dig bedre muligheder for at tilgå den massive strøm af information du møder i en hverdagen. Vores fokus ligger især på skolerne, så eleverne kan få de rigtige værktøjer og metoder i hånden fra en tidlig alder, og derfor ikke på et senere tidspunkt i livet skal til at nedbryde gammel læring og forældede teknikker, for at erstatte dem med nye og bedre metoder.

Resultatet af træningen er, at du forstår og husker mere, af det du læser, at du bliver bedre til at sortere i informationsstrømmen, og at du tilegner dig nye og bedre læsestrategier, så du kommer mere effektivt gennem din faglige og skønlitterære læsning. Når du først har lært at bruge de nye teknikker, vil du opdage, at det bliver sjovere, hurtigere og lettere at læse på både papir og skærm.