FrontRead styrker elevernes læsefærdigheder

Det er et faktum, at der i dag stilles enorme krav til elevernes læsefærdigheder både i folkeskolen og i deres videre uddannelsesforløb og arbejdsliv. Det er blandt andet forårsaget af forandringen i måden, eleverne skal lære at arbejde på og kunne behandle det, de læser.

Den øgede kompleksitetsgrad består blandt andet i, at eleverne skal kunne læse et hav af tekster og kunne forstå dem, forholde sig kritisk til dem, sætte dem i relation til andre tekster og til virkeligheden.

Det vil altså sige, at de både skal kunne læse hurtigt, for at kunne sortere i, hvad der er væsentligt at gå dybere ned i. Samtidig skal de have en god forståelse af teksten. Disse færdigheder kommer naturligvis ikke af sig selv.

FrontRead tilbyder et unikt læsetræningsprogram, der træner dine elevers læsefærdigheder.

FrontReads feedback til eleverne skaber øget motivation og giver overblik

FrontRead-programmet kræver meget lidt forberedelse for dig som lærer og er let at anvende i klassen. Programmet er bygget op, så det giver umiddelbar feedback til eleverne, når de træner. Denne feedback er medvirkende til at motivere eleverne til den videre læsetræning. For dig, som lærer, giver programmet også en række feedback på elevernes arbejde og progression, så du nemt og overskueligt kan orientere dig i, hvem du med fordel kan holde lidt ekstra øje med og hvem der er på rette spor.

FrontReads pædagogiske tilgang

Programmet er intuitivt og let at gå til for alle. Dermed frigives der ressourcer og tid til, at du kan yde en ekstra støtte for de elever, som oplever særlige udfordringer med læsningen.

Den pædagogiske tilgang i programmet bygger på Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Det betyder, at eleven træner på et niveau, hvor udfordringerne hele tiden tilpasses den enkeltes læseniveau.

FrontRead er et unikt program, der som det eneste på markedet træner læsefærdigheder. Læsetræningen er vigtig at arbejde med under hele skoleforløbet, for at eleverne udvikler deres læsefærdigheder i størst muligt omfang. Ved at gennemføre FrontRead-programmet vil dine elever kunne komme igennem læseprøven i 9. klasse med et forbedret resultat, og dermed have bedre muligheder for at klare en efterfølgende ungdomsuddannelse.

Hvorfor træne med FrontRead?

  • Eleverne får styrket nøglekompetencen; læsning
  • Eleverne får løbende feedback af programmet
  • Programmet tilpasser sig automatisk til den enkelte elevs niveau
  • Det er let at anvende i klassen
  • Det kræver meget lidt forberedelse
  • Det er intuitivt at gå til, så du kan prioritere tiden på de elever, der har brug for særlig støtte
  • Du kan hele tiden følge elevernes udvikling
  • Træningen muliggør at eleverne kan gennemføre læseprøven i 9. klasse med et godt resultat

 

Til afgangsprøven i dansk får eleverne en relativt svær læsetest, hvor de har 30 minutter til fem tekster, der udfordrer deres evne til både informationssøgning, orienteringslæsning, skimning, sprogforståelse og tekstforståelse. Jeg gav min daværende 8. klasse denne type læsetest før og efter, jeg havde brugt FrontRead, og klassens karaktergennemsnit steg fra 5,14 til 6,0.
Dansklærer , Borgerskolen – Taastrup.


Mine elever gik fra at få et karaktergennemsnit i læseprøven på 4,8 til et gennemsnit på 7,9 efter bare 18 lektioner med programmet.
Lærer/Danskkonsulent, Langeskov Skole