FrontRead styrker alle elevers læsning

Det er et faktum, at der i dag stilles enorme krav til elevernes læsefærdigheder både i folkeskolen og i deres videre uddannelsesforløb og arbejdsliv. Det er blandt andet forårsaget af forandringen i måden, hvorpå eleverne skal lære at arbejde på og kunne behandle det, de læser.

Lærerne ude i klasserne står derfor med en ekstra stor opgave, hvad angår styrkelsen af elevernes læsefærdigheder. Den opgave er stor af flere årsager. Først og fremmest grundet de ovenstående høje krav, der stilles til elevernes læsefærdigheder. Derudover fordi, der rundt i klasserne sidder rigtig mange elever med forskellige behov og niveauer.

Med FrontRead kan lærerne på din skole træne alle elevernes læsning – også eleverne der er udfordret af dysleksi.

FrontRead skaber fleksibilitet og giver overblik

FrontRead-programmet fungerer rigtig godt til brug i klassen, men er også et rigtig godt redskab til onlineundervisning eller som lektie derhjemme. Med FrontRead er der et særligt fokus på at træne den faglige læsning, netop fordi denne type læsning er så afgørende for eleverne at kunne begå sig i, for deres videre uddannelsesforløb og arbejdsliv.

Som læsevejleder har du direkte adgang til at få et solidt overblik over læseudviklingen i alle de klasser på skolen, der bruger FrontRead. Dette overblik er således et hjælpsomt værktøj for dig som læsevejleder til at danne dig et indtryk af, hvilke årgange/klasser/elever, der har behov for en særlig indsats på læseområdet.  

Hvorfor træne med FrontRead?

  • FrontRead er udviklet til det danske uddannelsessystem, og styrker dialogen mellem elev og lærer i forhold til elevens udvikling af læsefærdigheder
  • Der skal kun bruges et minimum af forberedelse, og udbyttet for eleverne er stort. I kan forvente at eleven i gennemsnit kan løfte i hastighed med 50%
  • FrontRead understøtter differentieret undervisning, og alle elever træner på deres eget niveau, og udfordres til at arbejde i zonen for nærmeste læring
  • Der er rapportering af elevernes resultater og anvendelse af FrontRead på flere niveauer
  • Træning med FrontRead understøtter den faglige læsning
  • Eleven motiveres til at træne, og til at læse efter endt træning
  • Til afgangsprøven i 9. klasse vil eleverne i gennemsnit stige én karakter, og være klar til en videre uddannelse