Der er flere muligheder, hvorpå man kan anvende FrontRead til læseudfordrede elever, alt afhængigt af graden af læseudfordringerne. Der er forskellige muligheder for tilpasse træningsforløb efter den enkelte elevs behov. Det vigtigste er, at eleven får en oplevelse af succes og progression, så både læselyst og læsefærdigheder bliver styrket. 

Åbent forløb

Det såkaldte “åbne forløb” anbefales til elever med let til moderat ordblindhed. I et åbent forløb er det ikke et krav, at eleven skal gennemføre læsetræningsøvelserne. For mange elever er det særligt skimmelæsningen, der giver de største problemer, og gør at de mister modet. De kan derfor springe de øvelser over og i stedet koncentrere sig om de andre forskellige øvelser programmet tilbyder. 

Differentiering af tekstpakker

Normalt, når du opretter en klasse, tildeles hele klassen den samme tekstpakke. Men det er muligt at give enkelte elever en anden tekstpakke, f.eks. en tekstpakke med et lavere lix-tal. Har du f.eks. en elev i 5. klasse, der læser under niveau, vil det være oplagt, at denne elev får en 3. eller 4. klassestekstpakke alt afhængigt af hvor langt under niveau eleven er. Det modsatte gør sig også gældende – at elever over niveau kan få tekstpakker, der udfordrer dem passende. Det gøres ved at klikke på “Menu” og vælge “Rediger” ud for den enkelte elev, og derefter vælge en ny tekstpakke under feltet med samme navn. Ved ændring af tekstpakken starter eleven automatisk forfra. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at ændre tekstpakken, inden eleven tager Startopgaven. Ændres tekstpakken ved en fejl, kan læreren genoptage det oprindelige forløb med et enkelt klik.

Forløb med oplæsningsfunktion (tekst-til-tale)

Denne funktion anbefales til elever med moderat til svær grad af ordblindhed. I dette særlige forløb bliver teksterne i læsetræningen læst op. Eleverne bliver dog holdt aktive i læseprocessen, da de selv skal scrolle teksten i tilsvarende hastighed, som oplæsningen foregår. Du kan aktivere funktionen i administrationsmodulet for den pågældende elev, der har behovet. Det er vigtigt, at funktionen aktiveres, før eleven starter sin træning. Du kan finde vejledningen til at aktivere funktionen her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AppWriter og IntoWords

Det er muligt at få programmer som IntoWords, AppWriter og lignende til at læse teksten op. For AppWriter skal eleverne arbejde i Google Chrome. For IntoWords og lignende, kan I kontakte FrontRead for en gennemgang af processen. Det er vigtigt for os at understrege, at programmet muliggør at man kan sænke hastigheden meget. Derfor anbefaler vi, at alle elever først prøver træningen af i det almindelig program.

I F4 læsetræningen er det ikke optimalt at anvende oplæsning, da denne oplæsning tager hensyn til tegnsætning og linjeskift. Program og oplæsning kommer derfor ud af trit.

Det er muligt at downloade teksterne inde fra Tekstbrowser i administrationsmodulet til et worddokument og eleven kan træne lyttelæsehastighed på den måde.

Du kan også læse vores interview med Carsten Milan Nielsen, der er læsevejleder i Sorø kommune. Han har brugt FrontRead med god effekt på ordblinde.