FrontRead og ordblinde?

Et af de spørgsmål FrontRead ofte bliver stillet er, hvordan programmet henvender sig til elever med læsevanskeligheder eller dysleksi. Og selvom der bliver udviklet og undersøgt muligheder for, hvordan man kan tage ekstra hånd om de svage elementer i klassen, så er førsteprioriteten for FrontRead at agere et læsetræningsværktøj for den brede masse.

Men måske er det slet ikke nødvendigt at udvikle produktet med henblik på ordblinde. I hvert fald har de i Sorø gjort god brug af FrontRead – også til elever der anses som svage læsere.

”Ordblindes primære vanskeligheder relaterer sig til afkodning og er ikke umiddelbart en hindring for at opnå gode læsefærdigheder – herunder gode læsestrategier,” fortæller Carsten Milan Nielsen, Koordinerende læsevejleder i Sorø kommune. Han har selv haft god erfaring med at bruge programmet til elever med forskellige grader af dysleksi, og mener ikke, at der er nogen hindring i at bruge FrontRead til elever med læsevanskeligheder.

”Selve brugen af programmet fanger de lige så hurtigt som andre elever. Det der så sker når de arbejder med programmet, er at de bare får en langsommere afvikling. Det er jo helt naturligt, og skal være naturligt. De rykker sig progressivt i forhold til det stadie de er på.”

Ifølge Carsten Milan Nielsen er skal man give eleverne den ekstra tid, og så se på det overordnede billede efterfølgende.

”En meget besværet ordblind vil måske afvikle med 75 ord i minuttet, og rykker så i løbet af kort tid til 125 ord i minuttet. Det er jo samme progressionsforhold som hvis en elev, der læser 300 ord rykker til 400. Så på den måde er det ikke en hindring hvis man har læsevanskeligheder. Jeg arbejder også med institutioner der har diagnosebørn og generelle indlæringsvanskeligheder – det ser jeg heller ikke som en hindring for at bruge programmet.”

Skærpet opmærksomhed

Carsten Milan Nielsen kendte ikke til FrontRead, før han blev kontaktet og introduceret til programmet fra anden hånd. Han afprøvede derefter programmet selv, og besluttede efterfølgende at indstille til kommunens fagcenterchef, at det skulle indkøbes til hele Sorø kommune.

”Jeg blev tiltalt af, at FrontRead var et program der havde nogle læsestrategiske øvelser der reelt var læsestrategiske øvelser. Der er masser af produkter, der bare arbejder ud fra samme strategi om at læse og genkalde sig ting, og kører på tid. Det er en meget brugt læsestrategi. Med FrontRead får man nogle andre strategier, der skærper elevernes opmærksomhed, og prøver deres fokusering. Og det har jeg ikke mødt så meget af andetsteds.”

Et program hvor elever udvikler sig i forhold til sig selv

Læringskonsulent Jeppe Sejer fra FrontRead ser den udmeldelse som en glædelig nyhed.

”Det er virkelig skønt at høre fra Sorøs skoler og især deres erfaringer med ordblinde børn. Vi bestræber os på at lave et så godt læseværktøj som muligt. Selvom vores kernemålgruppe fra starten var de ”almindelige” læsere, det vil sige den bredeste gruppe af læsere, så arbejder vi hele tiden på at hjælpe så mange typer elever som muligt til at blive bedre læsere.”

Ifølge Jeppe Sejer er det især en positiv overraskelse, hvor motiverede de ordblinde elever bliver af at arbejde med FrontRead. Her er en række læseøvelser, som de kan deltage i på lige fod med deres klassekammerater. De får også et program, hvor de udvikler sig i forhold til sig selv.

”Mange læseudfordrede elever får oplevelsen af, at de godt kan og at de er ligesom alle andre – og det betyder utrolig meget for dem.”

 


Prøv FrontRead gratis på jeres skole