FrontRead og ordblinde?

Et af de spørgsmål FrontRead ofte bliver stillet er, hvordan programmet henvender sig til elever med læsevanskeligheder eller dysleksi. Og selvom der bliver udviklet og undersøgt muligheder for, hvordan man kan tage ekstra hånd om de svage læsere i klassen, er FrontReads førsteprioritet at være et læsetræningsværktøj for alle elever og derved at møde den enkelte elev i øjenhøjde.

Vores adaptive program og de forskellige tilpasningsmuligheder er bygget op på en sådan måde, at man kan tilpasse hvert enkelt forløb til den enkeltes behov. I Sorø Kommune har de gjort god brug af FrontRead – også til elever der anses som svage læsere.

”Ordblindes primære vanskeligheder relaterer sig til afkodning og er ikke umiddelbart en hindring for at opnå gode læsefærdigheder – herunder gode læsestrategier,” fortæller Carsten Milan Nielsen, koordinerende læsevejleder i Sorø Kommune. Han har selv haft god erfaring med at bruge programmet til elever med forskellige grader af dysleksi, og mener ikke, at der er nogen hindring i at bruge FrontRead til elever med læsevanskeligheder.

”Selve brugen af programmet fanger de lige så hurtigt som andre elever. Det der så sker, når de arbejder med programmet, er at de bare får en langsommere afvikling. Det er jo helt naturligt, og skal være naturligt. De rykker sig progressivt i forhold til det stadie de er på.”

Ifølge Carsten Milan Nielsen skal man give eleverne den ekstra tid, og så se på det overordnede billede efterfølgende.

”En meget besværet ordblind vil måske afvikle med 75 ord i minuttet, og rykker så i løbet af kort tid til 125 ord i minuttet. Det er jo samme progressionsforhold som hvis en elev, der læser 300 ord rykker til 400. Så på den måde er det ikke en hindring, hvis man har læsevanskeligheder. Jeg arbejder også med institutioner, der har diagnosebørn og generelle indlæringsvanskeligheder – det ser jeg heller ikke som en hindring for at bruge programmet.”

Skærpet opmærksomhed

Carsten Milan Nielsen kendte ikke til FrontRead, før han blev kontaktet og introduceret til programmet fra anden hånd. Han afprøvede derefter programmet selv, og besluttede efterfølgende at indstille til kommunens fagcenterchef, at det skulle indkøbes til hele Sorø Kommune.

”Jeg blev tiltalt af, at FrontRead var et program, der havde nogle læsestrategiske øvelser, der reelt var læsestrategiske øvelser. Der er masser af produkter, der bare arbejder ud fra samme strategi om at læse og genkalde sig ting, og kører på tid. Det er en meget brugt læsestrategi. Med FrontRead får man nogle andre strategier, der skærper elevernes opmærksomhed, og prøver deres fokusering. Og det har jeg ikke mødt så meget af andetsteds.”


Prøv FrontRead gratis på jeres skole