FrontRead styrker elevernes faglige niveau og karaktergennemsnit

Gode læsefærdigheder er et afgørende udgangspunkt for en god skolegang, et godt uddannelsesforløb og arbejdsliv – derfor giver det rigtig god mening at sætte målrettet ind på dette område allerede fra mellemtrinnets begyndelse.

Med FrontRead kan du give din skole en målrettet læseindsats, hvilket vil resultere i, at eleverne på din skole generelt er bedre stillet i den faglige læsning i alle fag.

Jo før man sætter ind på læsetræningen, desto bedre vilkår har eleverne for at klare sig godt – derfor kan I med FrontReads læsetræningsprogram træne fra 3. klasse og frem.

Mere end 250.000 elever har på nuværende tidspunkt arbejdet med FrontRead og resultatet taler sit tydelige sprog. Her kan man se en gennemsnitlig stigning på 50% i elevernes læsehastighed. Videre er vores erfaring, at eleverne ved læseprøven i 9. klasse typisk kan hæve karaktergennemsnittet med én karakter. Med disse forbedringer i læsefærdigheder styrkes elevernes muligheder for at klare en efterfølgende ungdomsuddannelse

Let at implementere – alle elever kan være med

Fordi FrontRead er et læsetræningsprogram, der er meget nemt at integrere i undervisningen, kræver programmet ikke forberedelsestid for din lærergruppe. FrontRead er et program, som lever op til differentieringsbehovet, der eksisterer i alle klasser. Dermed kan du forvente et højere fagligt niveau hos alle elevgrupper. FrontRead tillader en stor fleksibilitet i og med, at det både egner sig godt til at blive anvendt i klassen, til onlineundervisning og ligeledes som lektie hjemme alt afhængigt af, hvad der passer bedst for den enkelte lærer og klasse.

Hvad får din skole ud af at arbejde med FrontRead?

  • Højere karakterer til 9. klasses afgangseksamen
  • Minimum af forberedelsestid for lærerne
  • Højere fagligt niveau hos alle elevgrupper
  • 50% stigning i læsehastighed
  • Godt at anvende i klassen, som onlineundervisning eller lektier derhjemme
Til afgangsprøven i dansk får eleverne en relativt svær læsetest, hvor de har 30 minutter til fem tekster, der udfordrer deres evne til både informationssøgning, orienteringslæsning, skimning, sprogforståelse og tekstforståelse. Jeg gav min daværende 8. klasse denne type læsetest før og efter, jeg havde brugt FrontRead, og klassens karaktergennemsnit steg fra 5,14 til 6,0.
Dansklærer , Borgerskolen – Taastrup.


Mine elever gik fra at få et karaktergennemsnit i læseprøven på 4,8 til et gennemsnit på 7,9 efter bare 18 lektioner med programmet.
Lærer/Danskkonsulent, Langeskov Skole