Dataadgang og databehandleraftale

I forbindelse med den nye databehandlingsforordning (GDPR) er der kommet nogle nye krav til hvordan man giver samtykke til at andre må opbevare og behandle ens data.

Det betyder at hvis en tredjepart (FrontRead) skal have brugeroplysninger fra UNI-Login, så skal der gives eksplicit samtykke fra en repræsentant (en UNI-Login Tilslutningsadministrator).

I praksis kræver det at repræsentanten skal sætte flueben i en boks inde i UNI-Logins nye "Tilslutning". Det flueben er tegn på accept af at UNI-Login godt må videregive oplysninger til FrontRead om dem, repræsentanten repræsenterer.

Dataaftalens indhold er specificeret i FrontReads databehandleraftale. Databehandleraftalen skal, fra d. 25. maj 2018, være underskrevet før man kan få adgang til FrontRead (læseapp'en).

For at acceptere dataaftalen skal du bare gå igennem følgende trin:

  • Klik på Skift status (de 9 små firkanter )
    Sæt flueben ud for de anmodninger, du ønsker at skifte til samme status.

 

  • Klik Godkend
    Du kan skrive en kommentar, når du skifter status på anmodningen. Kommentaren kan ses i historikken (arkivkassen).

 

 

 

 

 

  • Klik på Skift status

 

 

 

 

Din institution skulle nu have adgang til FrontRead. Bemærk, at der godt kan være en behandlings tid på 10-15 minutter, før aftalen er registreret.

Hvis du har spørgsmål kan du altid henvende dig til FrontRead support på tlf.: 2682 1500 eller ved at skrive til support@frontread.dk

Har du spørgsmål til dataaftaler generelt kan du kontakte STIL (Styrelsen for IT of Læring). Deres tlf. nummer er 3587 8889.

Hvad er en Databeskyttelsesforordning?

Databeskyttelsesforordningen - eller Persondataforordningen som den også kaldes - er en EU-forordning, vedtaget med henblik på at regulere private og offentlige myndigheders indsamling, brug, videregivelse, opbevaring mv. (behandling) af persondata. Forordningen trådte i kraft fra den 25. maj 2018 og afløste databeskyttelsesdirektivet, der er implementeret i persondataloven.

De nye regler finder anvendelse på enhver behandling af personoplysninger og omfatter alle personoplysninger, det være sig både basale oplysninger såsom navn, e-mailadresser og telefonnumre samt følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger. For FrontRead betyder det, at for at vi må indhente en elevs navn gennem UNI-Login, skal skolen give os (og UNI-Login) tilladelse til at sende og modtage den data.

FrontReads Databehandleraftale

Dataaftalen indgår som standard i FrontReads databehandleraftale. Du kan læse aftalen i sin fulde længde her: