Årgangsstatistik

16. marts 2021

På skolens holdoversigt, er det muligt at få vist en årgangsstatistik, hvor den gennemsnitlige forbedring i ord per minut for alle årgange er fremstillet i et søjlediagram. Altså et gennemsnit af hvad alle klasserne på den givne årgang har opnået, sat op som et før/efter billede i et søjlediagram. Den blå farve viser elevernes læsehastighed i startopgaven, og den orange farve viser den læsehastighed eleverne har opnået ved træning i FrontRead. Elevernes progression er med i grafen selvom de ikke har færdiggjort FrontRead forløbet.