Ændring i læsehastighedsfunktionen i F4-øvelsen

23. januar 2024

For at gøre elevernes læsetræning endnu mere adaptiv og samtidigt sikre en bæredygtig progression i læsehastighed, har vi fjernet muligheden for at eleverne selv kan opjustere læsehastigheden. 

Baggrunden for ændringen er, at vores program bygger på en adaptiv teknologi, det vil sige, at det automatisk indstiller den optimale læsehastighed for hver enkelt elev på baggrund af elevens performance. På den måde sikres en stabil og realistisk fremgang i læsehastighed, og vigtigst af alt opbygning og integration af læsestrategierne, som er hele formålet med træningen. 
(OBS: Det er stadigt muligt at nedjustere læsehastigheden, hvis eleven føler sig for udfordret). 

Hvis det viser sig, at der er elever, som har været for forsigtige i Startopgaven og derfor starter ud med en for lav hastighed i F4, anbefaler vi, at du giver eleven mulighed for at gentage Startopgaven. Det gør du ved at logge ind på din læreradministration, klikke på “Menu” ud for den givne elev og vælge “Rediger”. Scroll ned til overskriften “Tilpas forløb” og sæt flueben ved “Gentag opgave”. Nu har eleven mulighed for at tage Startopgaven på ny. 

Har du spørgsmål til opdateringen eller behov for sparring, så kan du kontakte os på 2682 1500 eller på support@frontread.dk.

God fornøjelse.