FrontRead er blevet mere adaptiv

28. august 2022

Der er kommet en betydningsfuld opdatering i FrontRead-programmet. Vi har nemlig sørget for, at blinketiden i F1, F2, F3-øvelserne er blevet adaptive. Ligeledes har vi ændret i den måde hastigheden i F4-øvelserne justeres. Det betyder, at sværhedsgraden i alle øvelser indstiller sig automatisk efter, hvordan eleven klarer sig i den enkelte øvelse. På den måde ligger ansvaret for at justere sværhedsgraden løbende, ikke længere hos eleven, men klares nu automatisk med udgangspunkt i elevens resultater fra seneste øvelse. Ligeledes er ønsket med denne opdatering også at frigive nogle ressourcer til den enkelte lærer, som ikke længere behøver at holde øje med at hver enkelt elev justerer korrekt på blinketid og læsehastighed. Eleven kan stadigvæk justere sværhedsgraden selv, hvis de vil udfordres mere eller mindre.

I og med at sværhedsgraden indstiller sig automatisk vil eleven formentlig også bemærke, at programmet følger den enkeltes progression i programmet og sørger for, at eleven hele tiden udfordres inden for zonen for nærmeste udvikling.