Mulighed for at tilpasse elevens forløb

14. august 2019

Når du har fået oprette dit hold og dine elever er blevet koblet på holdet, har du mulighed for at tilpasse den enkelte elevs forløb, hvis der er behov for det.
Måden du gør det på er ved logge ind på din administration at gå til holdoversigten. Ud for den elev, du ønsker at tilpasse forløbet hos, klikker du på “menu”.
Her vælger du “rediger” i fold-ud-menuen. Du kommer nu ind på elevens side. Scroll lidt ned ad siden til du finder overskriften “Tilpas forløb til:” tilsvarende skærmbilledet herunder.

Der er fire tilpasningsmuligheder at vælge i mellem. De første to tilpasningsmuligheder retter sig mod elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed.
”Åbent forløb” er en tilpasning, som giver eleven mulighed for at skippe læseøvelserne i F4. Her er det særligt relevant for nogle elever at kunne skippe skimmelæsningen. ”Tekst til tale” er en oplæsningsfunktion, du kan slå til, så eleven kan få læst teksterne op.
”Ubegrænset læsehastighed” kan du give til de elever, der har en markant højere hastighed end det aldersvarende. Hvis du sætter flueben her, er der ikke noget hastighedsloft for eleven.
”Gentag opgave” betyder, at du som lærer kan give en elev adgang til at gentage en af læseopgaverne, hvis det første accepterede resultat med mindst 6 rigtige svar ud af de 10 spørgsmål, ikke stemmer overens med elevens egentlige læsehastighed.
For at tilpasse en elevs forløb, skal du sætte flueben i den boks, hvis funktion du gerne vil aktivere.

HUSK: når du tilpasser en elevs forløb, skal du til slut trykke på OK-knappen og bede eleven om at genindlæse programmet, hvis han/hun har programmet åbent, når ændringen foretages.