Motiverende forløbsoverblik til elevernes træning

16. januar 2024

Eleverne har fået en ny funktion i træningsprogrammet. De kan nu få en visualisering af, hvor langt de er kommet i forløbet, hvilke opgaver de har gennemført og hvilke opgaver de mangler for at komme helt i mål.

Formålet med det visuelle overblik over elevernes forløb er at give dem en stærkere fornemmelse af hvor stor en indsats, de allerede har lagt i træningen samt øge deres motivation for den videre træning. 

Forløbsoverblikket kan eleven få frem ved at klikke på sit navn i bjælken, i nederste højre hjørne af programmet, eller via menuen ved at klikke på ”Mit forløb”.