Fjerne en elev fra hold

9. september 2020

Mange undervisere har efterspurgt muligheden for at fjerne en elev fra et hold, således at han/hun ikke længere figurerer på listen.

Ved at trykke “Menu” ud for den pågældende elev, kan du fremover blot vælge muligheden ”Fjern fra hold” og eleven er nu fjernet fra holdet.

Skulle uheldet være ude, og man kommer til at slette en elev ved en fejltagelse, skal man blot bede sin elev om at logge på holdet igen med det rette hold-ID og eleven vil atter figurere på holdlisten. Førhen var det sådan, at det seneste resultat i læseopgaven blev det gældende resultat. Dette kunne give et misvisende indtryk af elevens fremgang, idet eleven kunne gentage opgaven, men nu baseret på at teksten var kendt. På grund af en stor efterspørgsel, har vi gjort det sådan at det første accepterede resultat, nu forbliver det gældende resultat.

Hvis der er brug for at eleven får registreret et andet resultat end det første gennemførte, kan læreren ændre dette under ”Rediger elev”. Her er der en boks, der skal sættes kryds i, således at det næste godkendte resultat overskriver det tidligere gemte. Ønskes også det resultat overskrevet, skal der efterfølgende lukkes op igen som beskrevet her.