Rød prik ved fejlede test

31. oktober 2022

Når en elev har taget en starttest, mellemtest eller sluttest, men har fået mindre end 6 rigtige svar, vil det figurere med en rød prik på klasseoversigten. Den røde prik angiver, at læsetesten ikke er godkendt. Med denne nye funktion, kan du lettere få et indblik i, hvilke elever, der kan have brug for lidt ekstra støtte til at komme godt videre med læsetræningen.

På elevsiden, hvor du kan finde uddybende data omhandlende hver enkelt elev på dit hold, vil den ikke-godkendte læsetest figurere med en grå prik, som vist på billedet nedenfor.