Blog

Kunsten at læse: En introduktion til læsning og læseforståelse

Læsning er for mange en naturlig del af hverdagen, og skønt vi ikke fødes som naturlige læsere, skænker vi sjældent denne evne en tanke. Om vi læser nyhedsaviser og artikler eller filmanmeldelser og opslag på sociale medier, er læsning blevet en integreret del af vores liv. Læsning er noget, vi gør. Det er en af de tilegnede færdigheder i vores dannelsesværktøjskasse, som vi i tidernes morgen fik med fra vores tid folkeskolen. For nogle er læsning en leg, hvor man visualiserer ordene og lader sig indleve i magien, og for andre er det en simpel nødvendighed for at kunne begå sig i hverdagen. For en tredje gruppe er læsning en større udfordring. Læsning er derfor et interessant felt at arbejde med, for hvordan beskæftiger vi os med et fænomen, som mange anser som en naturlig del af hverdagen? Et par bedre spørgsmål er: Hvad er læsning, og hvad er læseforståelse?

I denne artikel vil vi tage et introducerende kig på de to fænomener og se, hvordan de fungerer hver for sig og som et hele.

Læs mere… Kunsten at læse: En introduktion til læsning og læseforståelse

Læs effektivt med FrontRead – det teoretiske grundlag

Tilbage i 1999 blev den amerikanske Sean Shannon registreret i Guinness Rekordbog som den hurtigste taler på planeten med en talehastighed på hele 655 ord i minuttet. En hurtig beregning viser, at det svarer til omtrent 11 ord hvert eneste sekund. Et svimlende højt antal ord, og man kan kun forestille sig, at mange af ordene må have lydt uforståelige. For mere almindelige mennesker ligger talehastigheden i omegnen af 200 – 260 ord pr. minut, men hvordan ser det ud, når vi læser? Undersøgelser har vist, at vi læser med nogenlunde samme hastighed, som når vi taler. Den typiske læsehastighed ligger derfor et sted imellem 200 – 300 ord hvert minut, men forskningen har imidlertid vist, at vores hjerner kan håndtere en læsehastighed på 500 – 800 ord pr. minut. Eller sagt på en anden måde: Vi kan læse bøger og tekster op til 3 gange hurtigere, end vi gør i dag. Men hvordan øger man sin læsehastighed og bevarer evnen til at forstå, hvad man læser?

Læs mere… Læs effektivt med FrontRead – det teoretiske grundlag

Adaptiv læring

Adaptiv læring er et digitalt læringskoncept, der vinder større indpas, når samtalen og diskussionen falder på især uddannelsesinstitutioner og grundskolen. Sagt enkelt er det et læringssystem, der tilpasser opgaver, sværhedsgrader og informationsmængder til den individuelle elevs faglige kunnen. Det er et værktøj, som er med til at udvikle elevens evner og færdigheder i takt med elevens egne behov og faglighed. Med adaptiv læring udvikler eleven sig ved at udfordre sig selv og fokusere på de områder, hvor der er behov for et større fokus.

Læs mere… Adaptiv læring

Forstå mere med øget læsehastighed

Når du træner med FrontRead, øger du tekstforståelsen via øget læsehastighed. FrontRead’s træningsplatform er udviklet ud fra en holistisk tilgang til læsningen, hvor helheden betragtes som vigtigere end enkelte ord, og at man forstår de enkelte ord bedre med en forståelse af helheden. Med andre ord: Fokuserer vi for meget på de enkelte ord, taber vi overblikket og dermed forståelsen af tekstens helhed.

Læs mere… Forstå mere med øget læsehastighed

Teorien bag FrontRead

FrontReads unikke læsetræningsforløb er udviklet på baggrund af en omfattende viden om læsning og læring med voksne læsere igennem mere end 25 år. Vores app og læremetoder tager udgangspunkt i teorier og undersøgelser som f. eks. periferilæsning, øjets spændvidde og læsehukommelsen.

Læs mere… Teorien bag FrontRead

Hvorfor er langsom læsning ikke det samme som grundig læsning?

Da jeg i sin tid studerede til cand.phil., gjorde jeg det samme som mange andre. Jeg satte mig ned med mit pensum og læste mine tekster langsomt igennem fra ende til anden. Jeg gav alt samme prioritet og gyldighed. Det var ikke en hensigtsmæssig læseadfærd. Jeg mistede overblikket og så ikke altid, hvor de væsentlige budskaber i teksten lå. Pludselig havde jeg ”læst” flere sider. Men selvom øjnene havde bevæget sig ned over siden, var indholdet ikke kommet ind i bevidstheden.

Læs mere… Hvorfor er langsom læsning ikke det samme som grundig læsning?

Hvilke forventninger har vi som læser til en ukendt tekst?

Hver gang vi sætter os ned med en ukendt tekst, har vi automatisk nogle forventninger til det, vi skal i gang med at læse. Vi ser altid tekster gennem briller der er farvet af vores erfaringer og uddannelse. De “briller” gør det muligt for os finde mening i det, vi stilles overfor. Men nogen gange kommer vores forventninger også på tværs af en tekst. Vi ender med at blive frustrerede eller sidder meden fornemmelse af, at vi overhovedet ikke har fanget essensen – til trods for, at vi har tygget os igennem indholdet.

Læs mere… Hvilke forventninger har vi som læser til en ukendt tekst?