Læringsbrev November 2018

Læseløft

FrontRead og DrengeAkademiet tilbyder et tilpasset forløb for fagligt udfordrede klasser. Forløbet indeholder udover FrontReads læseplatform også en ekstra indsats henvendt mod specielt udfordrede elevgrupper, således at alle elever får et fagligt og personligt løft.

FrontReads og DrengeAkademiets konsulenter planlægger sammen med skolen det konkrete forløb. Og for at sikre, at alle elever får det optimale udbytte af forløbet, vil der også være ekstra undervisere tilstede i klassen. Under hele forløbet er vi i dialog med dansklæreren, og der holdes jævnlige statusmøder for at justere indsatsen

Læs mere om Læseløft her.

Hjælp lige ved hånden

Med den nye Lærervejledning er det blevet lettere for dig at planlægge og gennemføre et optimalt FrontRead forløb. Og for at gøre det endnu lettere, har vi valgt at lægge Lærervejledningen ind i app’en, så du ikke skal bruge tid og energi på at lede efter den andetsteds eller printe den ud.

Du finder Lærervejledningen inde i administrationen, til højre for søgefeltet i toppen af siden.

Forstå mere med øget læsehastighed

Forstå mere med øget læsehastighed

FrontRead’s træningsplatform er udviklet ud fra en holistisk tilgang til læsningen, hvor helheden betragtes som vigtigere end enkelte ord, og at man forstår de enkelte ord bedre med en forståelse af helheden.

Vi kigger nærmere på den holistiske læseteori, der ligger til grund for FrontReads træningsforløb.

Læs artiklen her.

Nye features

FrontRead er konstant under udvikling for at gøre app’en lettere tilgængelig for brugerne.

Vi har gjort det mere tydeligt, hvilke elementer der er eksklusivt synlige for læreren, og hvilke eleven også ser på sin egen skærm. Samtidigt er der kommet en ny tekstpakke (lix 32-35). Læs mere om det her.