Forstå mere med øget læsehastighed

Af Merete Riedel

Når du træner med FrontRead, øger du tekstforståelsen via øget læsehastighed. FrontReads træningsplatform er udviklet ud fra en holistisk tilgang til læsningen, hvor helheden betragtes som vigtigere end enkelte ord, og at man forstår de enkelte ord bedre med en forståelse af helheden. Med andre ord: Fokuserer vi for meget på de enkelte ord, taber vi overblikket og dermed forståelsen af tekstens helhed.

Essentielt for den holistiske læseteori er, at vi indledningsvist strukturerer vores læsning ved at læse indholdsfortegnelser, opsummeringer og konklusioner samt ser på grafer og andre illustrationer, inden vi starter på side 1. Denne læseteknik giver os en forventning til og viden om emnet på forhånd, inden vi for alvor begiver os afsted. Med denne forhåndsviden får vi mulighed for at udvælge særlige ord og begreber i teksten, der kan hjælpe os med at ræsonnere os frem til en mening med indholdet. På denne måde kan vi også lettere prioritere i indholdet, og vi kan bedre fokusere på de centrale og væsentlige aspekter af teksten.

Mønstergenkendelse og flowlæsning

Den holistiske tilgang kan ikke alene forbedre vores læsehastighed og forståelse. Derfor træner vi også andre aspekter for at opnå den ønskede effekt. Sideløbende træner vi vores øjne til at kunne rumme flere informationer i synsfeltet, når vi læser. Normalt læser vi typisk ved at fiksere på et enkelt ord ad gangen. I FrontRead’s digitale læseprogram træner vi fysisk at kunne fiksere hurtigere på teksten og rumme flere ord ad gangen pr. fiksering. Vi træner også mønstergenkendelse i arbejdshukommelsen, og øver os i at vænne hjernen til at læse og opfatte teksten hurtigere ved flowlæsning. Det betyder, at vi begynder at læse i helheder frem for i enkeltdele.
På den måde kan vi lære at læse og forstå tekster op til 3 gange hurtigere end i hvad vi kan dag.

Sammenholdt med ovennævnte træning, arbejder vi også i programmet med læsestrategier, der giver øgede kompetencer til at udvælge de væsentlige informationer i tekster, der kræver en nærmere opmærksomhed og fordybelse, uanset om vi læser digitalt eller analogt.