Nye funktioner i FrontRead


Opdateret sidst: 11-06-2020

Første accepterede resultat

Førhen var det sådan, at det seneste resultat i læseopgaven blev det gældende resultat. Dette kunne give et misvisende indtryk af elevens fremgang, idet eleven kunne gentage opgaven, men nu baseret på at teksten var kendt. På grund af en stor efterspørgsel, har vi gjort det sådan at det første accepterede resultat, nu forbliver det gældende resultat.

Hvis der er brug for at eleven får registreret et andet resultat end det første gennemførte, kan læreren ændre dette under ”rediger elev”. Her er der en boks, der skal sættes kryds i, således at det næste godkendte resultat overskriver det tidligere gemte. Ønskes også det resultat overskrevet, skal der efterfølgende lukkes op igen som beskrevet her.

Indførsel af Progressive WebApp

FrontRead er blevet til en Progressive Web App (PWA).

Bruger du iPad, vil vi anbefale, at du fremover henter FrontRead som app til din hjemmeskærm. Se hvordan du gør det her. Det betyder også, at FrontRead ikke længere skal hentes gennem Apples app-store.

Har du elever, der bruger f.eks. Windows tablets eller Google tablets, har de på samme måde mulighed for at hente app’en til deres hjemmeskærm for hurtig og let adgang.

Bruger du en browser der ikke er nævnt her, er det stadigvæk via hjemmesiden (www.frontread.com) eller app.frontread.dk du får adgang til programmet.

Ny Tysk Tekstpakke

Der er kommet en nu en ny tekstpakke i den tyske version af FrontRead der henvender sig til elever i 3. – 4. klasse. Dermed er der fire tekstpakker i den tyske version, og flere er på vej
Opdateret sidst: 08-04-2020

Genindlæs forløb

Førhen var det påkrævet, at en bruger loggede ud og ind igen før en ændring trådte i effekt. Nu kan brugeren i stedet gøre brug af app'ens genindlæs forløb-funktion. Det betyder, at hvis en bruger har fået skiftet en tekstpakke eller har fået et åbent forløb, kan brugeren fremover blot klikke på "genindlæs forløb", og så kan han/hun arbejde videre.

Niveau 1, 4 og 7 - F1 er gjort ét ciffer sværere

Vi har modtaget et ønske om, at de første opgaver i hvert modul skal være sværere at udføre. Derfor har vi nu tilføjet et ekstra ciffer til vores F1-øvelser i niveau 1, 4 og 7.

"Har du brug for at kontakte os?" 

Vi har indsat et link i app'en, så du hurtigt kan komme i kontakt med vores support. Linket findes både øverst og nederst på siden.

Elev-antal på årgang

Skolen kan nu se det samlede antal elever, der anvender FrontRead på årgangen. Dette tal vises på holdoversigten i lærerens administrationsmodul. Samtidigt er det blevet nemmere at slette hold.
Opdateret sidst: 17-02-2020

Ny funktion: Hastighedssammenligning

Brugeren kan nu på en nem måde følge med i sin udvikling i læsehastigheden. Et pop-up-vindue viser nu brugerens fremgang ved at sammenligne hastigheden i Startopgaven med den nuværende hastighed.

Den blå søjle repræsenterer læsehastigheden i den gennemførte Startopgave, og den orange søjle viser elevens nuværende læsehastighed i programmet.

Knappen til pop-up vinduet findes i bunden af skærmen, samt ved afslutning af mellem- og slutopgaven.

"Farvekoder for seneste træning”

Som noget nyt har vi tilføjet tre ikoner på elevoversigten, der kan henlede opmærksomheden på situationer, man som lærer måske skal være opmærksom på. Det kan være:

  • Grøn: Holdet har trænet indenfor den sidste uge
  • Gul: Holdet har trænet indenfor de sidste 14 dage
  • Rød: Holdet har ikke trænet indenfor de sidste 14 dage

Farvekoden er også beskrevet gennem en mouseover, så ved at holde musemarkøren på farverne, vil beskrivelsen også være tilgængelig i administrationsmodulet.

Husk! Vi anbefaler at træningen er intensiv gennem forløbet, og det optimale er, at de træner hver uge – og gerne 2 -3 gange.

Ikoner på holdoversigten for læreren

Som noget nyt har vi tilføjet tre ikoner på elevoversigten, der kan henlede opmærksomheden på situationer som en lærer måske skal være opmærksom på.

  • Eleven har en højere OPM, end hvad der regnes for at være muligt på det pågældende klassetrin. For at eleven får mest ud af sin træning, er det vigtigt, at teksten bliver læst i et realistisk tempo. Du kan klikke på elevens navn for at få et bedre overblik.
  • Eleven har mange rigtige svar på F4 øvelserne. Det kan være tegn på, at der er plads til at eleven kan sætte hastigheden op. Du kan klikke på elevens navn og giv en personlig vurdering af, om eleven bliver udfordret nok
  • Eleven har ikke justeret blinketiden i de seneste F1, F2, eller F3-øvelser. For at eleven får mest ud af sin træning, er det vigtigt, at blinketiden justeres, så eleven bliver udfordret mest muligt. Du kan klikke på elevens navn for at vurdere, om blinketiden kan justeres i forhold til en mere hensigtsmæssig træning for eleven

Sortering i skoleår på holdoversigten

Holdoversigten er nu sorteret efter skoleår og alfabetisk. Det giver et nemt overblik over, hvilke hold der er aktive. Hold, der ikke har været aktivitet på i indeværende skoleår, vil være at finde længere nede på skærmen.

6 rigtige

Der et nu ændret så eleven skal have 6 ud af 10 rigtige i Start- mellemopgaver og slutopgave, før resultatet bliver godkendt. Før var det 5 ud af 10.
Opdateret sidst: 09-09-2019

Ny funktion: Tekstbrowser

En af nyhederne i den nye funktion er, at du som lærer kan læse teksterne med spørgsmål i alle tekstpakkerne. På den måde kan du hurtigt danne dig et indtryk af teksternes sværhedsgrad og indhold i forhold til dine elever.

Du finder tekstbrowseren inde under din skole i administrationsmodulet. I vinduet ”FrontRead Tekstbrowser” klikker du på den tekstpakke, du ønsker at læse og vælger en tekst for at se den (se billederne overfor).

"Åbent forløb for læsesvage elever”

Fremover vil ”ulåst forløb” blive omdøbt til ”åbent forløb for læsesvage elever”. På den måde vil der forhåbentligt være mindre forvirring omkring hvad et flueben i checkboksen gør.

Nyt statistikmodul

Vi indfører fra og med denne version, at programmet inkluderer statistikker på klasseniveau, så det er nemmere at få et overblik over elevernes såvel klassernes udvikling med træningen.

Pile på dropdownmenuer

Efter at have oplevet at enkelte brugere har haft vanskeligheder med at finde menuerne i brugerfladen, har vi valgt at gøre dem mere tydelige. Du kan derfor nu se en pil ud for alle dropdownmenuer i administrationen

Tysk UI optimeret

Vi har genbesøgt vores tyske brugerflade (user interface) og optimeret den til tysk brug.


Opdateret sidst: 27-03-2019

Pop-up vindue ved 1000 ord

Hvis en elev går gennem en af Start- Mellem- eller Slutopgaverne med mere end 1.000 ord per minut, hvilket er en urealistisk høj hastighed, vil dette pop-up-vindue komme frem på skærmen. Dette vindue viser at teksten ikke er læst, og dermed forhindres eleven i at komme videre til
spørgsmålene.

Herfra kan eleven enten starte læseopgaven forfra ved at trykke “genstart”, og derved komme ud til start-skærmen, eller afbryde helt og komme helt ud til opgaverne.

Ny tekstpakke

Vi har tilføjet en ny tekstpakke (Lix 25-27) henvendt til 7. klasse hvor læseopgaverne har et eventyrligt tema.


Opdateret sidst: 17-12-2018

Adaptive learning

Før denne ændring blev F4-øvelsernes anbefalede OPM (ord per minut) beregnet ud fra startopgavens resultat. Nu bliver den anbefalede OPM beregnet ud fra den højeste OPM i Startopgave, Mellemopgave 1 og Mellemopgave 2. Er OPM højere end 1200 OPM vil der blive set bort fra dette resultat. Vi har valgt den højeste frem for den seneste, da vi har vurderet, at eleverne ikke skal gå ned i læsehastighed i træningen i F4, hvis de, af forskellige årsager, er langsommere i Mellemopgave 2 end i Mellemopgave 1.

Ny tekst på "Start"-knap

Førhen stod der kun ”Start” på de grønne knapper i F4. Det kunne skabe forvirring, da nogle elever troede, at de i skimning skulle ”læse” teksten som ved den udregnede læsehastighed. De var derfor ikke altid klar over, at øvelsen går ud på at skimme teksten, og at teksten kører med dobbelt hastighed ved skimning. Nu er det blevet gjort tydeligere, hvad der er hvad.

Norske videoer

Instruktionsvideoerne er blevet oversat til norsk, og er nu lagt ind i den norske version af programmet.


Opdateret sidst: 01-11-2018

Grå lærerboks

For at gøre det mere tydeligt, hvad der kun er synligt for læreren, er udseendet på den boks læreren kan se blevet ændret.

Lærervejledning i administrationen

Den nye lærervejledning er blevet lagt ind i administrationen, så du har lettere ved at tilgå den og ikke skal have flere vinduer åbne eller printe den ud, inden du skal bruge den.

Ny tekstpakke

En tekstpakke henvendt til 10. klasse med et lix på 32-35 er lagt ind i programmet. Samtidigt har vi omdøbt den tidligere 9.-10. klasses tekstpakke til 9. klasse.


Opdateret sidst: 08-10-2018

Print af forløb og diplom

Du kan nu printe elevens træningsforløb. Det hjælper til at visualisere elevens forløb, og giver dig som lærer et dialogværktøj til brug i samtaler mellem lærer og elev eller lærer og forældre.

Søg på brugernavn i administrationen

Du kan nu søge på elevernes brugernavn i administrationen.

Ikke flere tests

Vi har ændret ”test” til ”opgave”. Starttest og sluttest kommer nu i stedet til at hedde start- og slutopgave og mellemtest bliver fremover mellemopgaver. Samtidigt differentierer vi mellem opgaver og øvelser i app'en. Opgaverne er de orange (startopgaver, mellemopgaver og slutopgaver), og øvelserne er de grå (F1-F4).

F1-øvelserne

Når du trykker på "Slet" knappen i F1-øvelserne, sletter du nu kun det sidste indtastede tal fremfor hele indtastningen.

Loadingbar

I stedet for en nedtælling (der kan give eleverne en forestilling om at de skal i gang med et kapløb) har vi indsat en loadingbar, der viser, at opgaven er ved at gøre sig klar til at blive læst.


 
Opdateret sidst: 07-12-2017

 

 

Uddybbende information til grafen

Vi har nu tilføjet uddybende statistikker, vejledninger og kommentarer til eleverne og lærerne baseret på elevens læseforbedringskurve. Med en general kommentar til elevens præstationer, giver vi den studerende en idé om, hvad han eller hun kan gøre for at opnå endnu bedre resultater. Og med en boks med informationer til henholdsvis eleven og læreren, opnås der et bedre overblik over, hvor langt den enkelte elev er nået, og hvad det har ført med sig af resultater.

Hvis en elev tager mere end et forløb, vil tidligere forløb være at finde længere nede på samme side, med alt data tilgængeligt ligesom på billedet her.

Vi arbejder fortsat på at forbedre denne funktion yderligere, så den altid vil have de relevante informationer på en måde der er både lettilgængelig og let at forstå.


 
Opdateret sidst: 04-10-2017

 

 

Flere svarmuligheder

I forbindelse med en gennemgang af teksterne, har vi nu tilføjet flere svarmuligheder til de individuelle spørgsmål i opgaveteksterne. Det skal blandt andet gøre det sværere at "gætte" sig til det rigtige svar, og presse brugeren til at fokusere mere på teksten.

Administration: Se resultaterne af tidligere tests

Hvis en elev tager en test gentagne gange, er det nu muligt for en administrator at se resultaterne af de foregående tests. Det giver underviseren mulighed for at åbne en dialog med elever, der muligvis sidder fast de samme steder gentagne gange, eller bare ikke kan komme videre, lige meget hvor mange gange de prøver den samme opgave.

Brugerfladen tilpasser sig til din skærm

Vi har oplevet at der er brugere, der fortæller, at deres skærm ikke tilpasser sig til app'en, og derfor bliver dele af programmet skjult.

App'en tilpasser dig automatisk tilpasser sig til browseren og skærmen.

Automatisk skift af tekstpakker

Når en bruger skifter hold-id, skifter tekstpakken nu automatisk over til den samme tekstpakke som holdet bruger.


 
Opdateret sidst: 09-08-2017

 

 

Glem dit kodeord til administrationen hvis du har UNI-login

Vi har ændret administrationen sådan at en skoles undervisere automatisk vil blive gjort til administratorer. Det betyder, at du ikke længere skal bruge et specielt kodeord og brugernavn for at logge ind i administrationsmodulet. I stedet kan du bare logge ind med dit normale UNI-login og så har du adgang til administrationen.

Altså, du skal nu ikke nødvendigvis huske et kodeord og brugernavn vi har skabt til dig, men kan bruge UNI-login i stedet. 

 

Nu kan eleverne også se et overblik over deres fremskridt

Ved at bruge Overblik knappen inde i app'en, kan eleverne se deres egen fremskridt i F4 øvelserne som en blå graf. Den ligger sig ved siden af den orange graf, der viser elevens fremskridt i tests, og sammen kan de to grafer være med til at give et bedre overblik over hvad eleven har opnået og hvornår.


 
Opdateret sidst: 08-06-2017

 

 

Gå ind i administration gennem app'en

 

Det vil som noget nyt blive muligt for undervisere at logge direkte ind i administrationsmodulet inde fra app'en, fremfor at åbne en ekstra browser tab eller logger ud. Det er gjort for at gøre app'en lettere tilgængelig for undervisere, så de ikke skal skifte mellem forskellige vinduer. 

 


 

Ny tekstpakke

Vi har fået en ny tekstpakke henvendt til de lavere klasser. Tekstpakken, med navnet Lix 10-12, 3. klasse, handler om kaninen Egil. Pakken er målrettet mod tredje klasse men kan bruges helt ned til anden klasse også.


 

Ulåste forløb til læseudfordrede

Til ordblinde anvendes nogle gange ulåste forløb, som betyder at de ikke behøver at træne i F4-øvelserne.

Nu kan underviseren selv tildele en elev det ulåste forløb, der er tilgængeligt for de læseudfordrede i klassen. Du tildeler forløbet ved at gå ind og redigere eleven, og så sætte flueben i boksen "Ulåst forløb" i bunden af siden.

Næste gang eleven så logger på app'en, vil samtlige forløb være låst op.


 

Facitliste er skjult

Førhen gav app'en facitlisten efter at man havde løst en opgave, men det har også betydet at når en elev blev bedt om at gentage opgaven, så havde han/hun faktisk fået de rigtige svar på alle spørgsmålene allerede.

Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, så derfor har vi skjult facitlisten, så man nu ikke længere kan se de rigtige svar, efter en endt opgave. På den måde får eleven ikke udleveret facit, hvis han/hun ikke svarer nok rigtige.