Nye funktioner i FrontRead


Opdateret sidst: 01-11-2018

Grå lærerboks

For at gøre det mere tydeligt, hvad der kun er synligt for læreren, er udseendet på den boks læreren kan se blevet ændret.

Lærervejledning i administrationen

Den nye lærervejledning er blevet lagt ind i vores administrationen, så du har lettere ved at tilgå den og ikke skal have flere vinduer åbne eller printe den ud, inden du skal bruge den.

Ny tekstpakke

En tekstpakke henvendt til 10. klasse med et lix på 32-35 er lagt ind i programmet. Samtidigt har vi omdøbt den tidligere 9.-10. klasses tekstpakke til 9. klasse.


Opdateret sidst: 08-10-2018

Print af forløb og diplom

Du kan nu printe elevens træningsforløb. Det hjælper til at visualisere elevens forløb, og giver dig som lærer et dialogværktøj til brug i samtaler mellem lærer og elev eller lærer og forældre.

Søg på brugernavn i administrationen

Du kan nu søge på elevernes brugernavn i administrationen.

Ikke flere tests

Vi har ændret ”test” til ”opgave”. Starttest og sluttest kommer nu i stedet til at hedde start- og slutopgave og mellemtest bliver fremover mellemopgaver. Samtidigt differentierer vi mellem opgaver og øvelser i app'en. Opgaverne er de orange (startopgaver, mellemopgaver og slutopgaver), og øvelserne er de grå (F1-F4).

F1-øvelserne

Når du trykker på "Slet" knappen i F1-øvelserne, sletter du nu kun det sidste indtastede tal fremfor hele indtastningen.

Loadingbar

I stedet for en nedtælling (der kan give eleverne en forestilling om at de skal i gang med et kapløb) har vi indsat en loadingbar, der viser, at opgaven er ved at gøre sig klar til at blive læst.


 
Opdateret sidst: 07-12-2017

 

 

Uddybbende information til grafen

Vi har nu tilføjet uddybende statistikker, vejledninger og kommentarer til eleverne og lærerne baseret på elevens læseforbedringskurve. Med en general kommentar til elevens præstationer, giver vi den studerende en idé om, hvad han eller hun kan gøre for at opnå endnu bedre resultater. Og med en boks med informationer til henholdsvis eleven og læreren, opnås der et bedre overblik over, hvor langt den enkelte elev er nået, og hvad det har ført med sig af resultater.

Hvis en elev tager mere end et forløb, vil tidligere forløb være at finde længere nede på samme side, med alt data tilgængeligt ligesom på billedet her.

Vi arbejder fortsat på at forbedre denne funktion yderligere, så den altid vil have de relevante informationer på en måde der er både lettilgængelig og let at forstå.


 
Opdateret sidst: 04-10-2017

 

 

Flere svarmuligheder

I forbindelse med en gennemgang af vores tekster, har vi nu tilføjet flere svarmuligheder til de individuelle spørgsmål i opgaveteksterne. Det skal blandt andet gøre det sværere at "gætte" sig til det rigtige svar, og presse brugeren til at fokusere mere på teksten.

Administration: Se resultaterne af tidligere tests

Hvis en elev tager en test gentagne gange, er det nu muligt for en administrator at se resultaterne af de foregående tests. Det giver underviseren mulighed for at åbne en dialog med elever, der muligvis sidder fast de samme steder gentagne gange, eller bare ikke kan komme videre, lige meget hvor mange gange de prøver den samme opgave.

Brugerfladen tilpasser sig til din skærm

Vi har oplevet at der er brugere, der fortæller, at deres skærm ikke tilpasser sig til app'en, og derfor bliver dele af programmet skjult.

App'en tilpasser dig automatisk tilpasser sig til browseren og skærmen.

Automatisk skift af tekstpakker

Når en bruger skifter hold-id, skifter tekstpakken nu automatisk over til den samme tekstpakke som holdet bruger.


 
Opdateret sidst: 09-08-2017

 

 

Glem dit kodeord til administrationen hvis du har UNI-login

Vi har ændret administrationen sådan at en skoles undervisere automatisk vil blive gjort til administratorer. Det betyder, at du ikke længere skal bruge et specielt kodeord og brugernavn for at logge ind i administrationsmodulet. I stedet kan du bare logge ind med dit normale UNI-login og så har du adgang til administrationen.

Altså, du skal nu ikke nødvendigvis huske et kodeord og brugernavn vi har skabt til dig, men kan bruge UNI-login i stedet. 

 

Nu kan eleverne også se et overblik over deres fremskridt

Ved at bruge Overblik knappen inde i app'en, kan eleverne se deres egen fremskridt i F4 øvelserne som en blå graf. Den ligger sig ved siden af den orange graf, der viser elevens fremskridt i tests, og sammen kan de to grafer være med til at give et bedre overblik over hvad eleven har opnået og hvornår.


 
Opdateret sidst: 08-06-2017

 

 

Gå ind i administration gennem app'en

 

Det vil som noget nyt blive muligt for undervisere at logge direkte ind i administrationsmodulet inde fra app'en, fremfor at åbne en ekstra browser tab eller logger ud. Det er gjort for at gøre app'en lettere tilgængelig for undervisere, så de ikke skal skifte mellem forskellige vinduer. 

 


 

Ny tekstpakke

Vi har fået en ny tekstpakke henvendt til de lavere klasser. Tekstpakken, med navnet Lix 10-12, 3. klasse, handler om kaninen Egil. Pakken er målrettet mod tredje klasse men kan bruges helt ned til anden klasse også.


 

Ulåste forløb til læseudfordrede

Til ordblinde anvendes nogle gange ulåste forløb, som betyder at de ikke behøver at træne i F4-øvelserne.

Nu kan underviseren selv tildele en elev det ulåste forløb, der er tilgængeligt for de læseudfordrede i klassen. Du tildeler forløbet ved at gå ind og redigere eleven, og så sætte flueben i boksen "Ulåst forløb" i bunden af siden.

Næste gang eleven så logger på app'en, vil samtlige forløb være låst op.


 

Facitliste er skjult

Førhen gav app'en facitlisten efter at man havde løst en opgave, men det har også betydet at når en elev blev bedt om at gentage opgaven, så havde han/hun faktisk fået de rigtige svar på alle spørgsmålene allerede.

Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, så derfor har vi skjult facitlisten, så man nu ikke længere kan se de rigtige svar, efter en endt opgave. På den måde får eleven ikke udleveret facit, hvis han/hun ikke svarer nok rigtige.