Skimmelæsning

Læsetip – Træn skimmelæsning uden for FrontRead

Af Mathilde Mikkelsen

Én af de gennemgående strategier, som træningen med FrontRead baseres på er træningen af skimmelæsning.

Hvorfor er det så vigtigt at træne skimmelæsning? Evnen til at kunne skimmelæse giver eleverne et redskab til hurtigt og nemt at kunne orientere sig i teksters indhold og relevans. Dermed er skimmelæsningen med til at forberede eleven på en mere grundig læsning af teksten, hvor bevidstheden, om hvad der venter i teksten, er aktiv og dermed kan tekstforståelsen blive dybere.

Skimmelæsning er en vigtig strategi at tilegne sig, fordi vi i løbet af uddannelse og arbejdsliv bliver konfronteret med en enorm mængde tekster, og behovet for at kunne sortere og vurdere relevansen og kunne håndtere teksterne med udgangspunkt i sådanne vurderinger bliver derfor endnu større.

I FrontRead-programmet indstilles skimmehastigheden ud fra det adaptive system, som programmet bygger på. På den måde presses elevernes læsehastighed i vejret, og dermed opnår eleverne også en farteffekt, når de læser teksten efter skimningen.

Når et FrontRead-forløb er gennemført er det vigtigt at vide, hvordan de nye tillærte strategier implementeres og overføres til den generelle læsning af fagtekster. Det kommer vi med et par tips til her. Sådan kan I træne skimmelæsning uden for FrontRead-programmet:

Sådan kan I træne skimmelæsning uden for FrontRead-programmet:

  • Brug fartkort.
    Fartkortet er en oplagt måde at træne skimmelæsningen i analoge tekster. Med fartkortet hjælpes eleven til at holde farten oppe under skimmelæsningen og tilbagehop undgås.
  • Træn 3-3-3 minutter i analoge tekster (kaldes også minutlæsning).
    Eleverne finder en tekst, de vil træne med og sætter en tidtager på 3 minutter på hver læsning. Med denne teknik læser eleverne i 3 minutter så hurtigt de kan. Dernæst skimmer de tekststykket i 3 minutter og slutter af med at læse tekststykket i 3 minutter og får hovedindholdet med.
  • Vis en informativ tekst på projekter med spørgsmål til.
    Bed eleverne om at skimme teksten. Efter skimmelæsningen får eleverne fire spørgsmål til teksten, forud for at de igen skal læse teksten. Derved arbejder I også specifikt med aktivering af forforståelse, og eleverne er derved endnu bedre rustet til at læse teksten igen, i og med at de nu har en klar fornemmelse af, hvad der er vigtigt holde fokus på under læsningen.

Læs indlægget her for at få mere viden om, hvordan man håndterer information mere effektivt.