Vil du vide, hvordan du håndterer information mere effektivt?

Af Merete Riedel

Da jeg læste på universitet gik jeg på Statsbiblioteket og kiggede i kartoteket, når jeg skulle finde relevante tekster til mit studium. Her kunne jeg måske finde frem til 10-15 bøger eller titler på artikler, jeg skulle forholde mig til. Det kunne være overvældende nok.

Når vi i dag søger efter titler på nettet, får vi let tusindvis af resultater, vi skal forholde os til. Det er så mange links, tekster og muligheder, at man let mister pusten og overblikket.

For nylig hjalp jeg en studerende med en opgave om Luther. Selvom vi syntes vi havde indsnævret søgefeltet, var resultatet af titler overvældende. Hvis vi skulle have udvalgt efter den metode, jeg anvendte på mit studium, ville vi, hvis vi var heldige være færdige 20 år senere. Her kom en effektiv skimmeteknik os til gode. Med den kunne vi hurtigt danne os et overblik over relevansen af de foreslåede emner. De tekster, vi derefter udvalgte, læste vi, så vi havde 60-80% forforståelse af indholdet. Det er tilstrækkeligt, når man læser en tekst for første gang. Derefter kunne vi så koncentrere os om, hvad der skulle dybdelæses, analyseres og bringes ind i opgaven.

Shoppe – skimme – nærlæse

Der er stor forskel på dengang, jeg studerede og den moderne digitale tid. I dag skal vi nedtone vores forventninger til, hvad vi får ud af en enkelt søgning og gøre brug af en masse værktøjer for at komme frem til information, vi kan bruge. Her skal vi bruge skimmetekniker og det at shoppe på nettet. Kik på overskrifter; er der en abstrakt, er der en opsummering, er der illustrationer og grafer?

Hurtig og rationel læsning handler om at gøre sig sit læsemål klart. Hvor meget har du brug for at vide om emnet? Læser du for at få en overordnet forståelse eller læser du med formidling for øje – altså læser du for sidenhen at kunne videregive informationen til andre? Når du først er klar over det, kan du gå videre i udvælgelsesprocessen af, hvor du skal lægge dit fokus i teksten.

Effektiv læsning starter med en oversigt over stoffets mængde, sværhedsgrad og ikke mindst relevans. Har den pågældende tekst relevans for emnet? Er det noget, du tror, du kan bruge? Ved at shoppe – f.eks. ved at følge forskellige links i en google søgning – udvælger du umiddelbart, hvilke tekster, du er interesseret i at gå videre med, og som du finder væsentlige og vigtige for dig i den givne situation.

Herfra kan du så begynde at skimme dine udvalgte tekster. Jeg mindes her Henrik Ibsens vending: ”Man skal ikke læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge.” Du kører måske øjnene hurtigt ned over en side for at få et overblik over, om det link eller den tekst nu også er væsentligt for dig i den givne situation. Ved at gøre det får du en grundlæggende forståelse af teksten på omkring 60-80%. Det betyder, at du senere kan genkende teksten, og gengive en del af indholdet. Du er hermed i stand til at tage stilling til det du har læst: Er det information, der er relevant for dig? Hvis ja, er det så noget du skal gå i dybden med i jagten efter en 100% forståelse.