Sådan træner du arbejdshukommelse med FrontRead

Med FrontRead forbedrer du din læseforståelse blandt andet ved at øge læsehastigheden og træne nye læseteknikker; herunder arbejdshukommelse. Men vidste du, at du også kan træne og styrke dele af din hukommelse? Igennem øvelserne i FrontRead træner du nemlig mere end blot at kunne læse hurtigere og forstå mere af teksten: Du udvider blandt andet øjnenes spændvidde, så du kan rumme flere ord i synsfeltet, og du øver dig på at blive bedre til at fiksere og genkende mønstre. Med den helt rigtige læseteknik kan du samtidig styrke din koncentrationsevne og undgå tankeflugt under læsningen.

Så hvordan hænger det sammen med din hukommelse? For at få svaret skal vi først kigge på forskellige hukommelsestyper.

De fem hukommelsestyper

Vores hjerne er et mageløst organ, og moderne forskning kaster stadig mere lys på de utrolige hemmeligheder, den holder. Særligt vores forståelse af den menneskelige hukommelse nyder stor gavn af videnskabens talrige fund. Førhen betragtede vi hukommelsen som et tredelt system bestående af 1. arbejdshukommelse, 2. korttidshukommelse og 3. langtidshukommelse. Forskere har nu fundet, at vi i virkeligheden opererer med flere typer, hvor man i dag betragter hukommelsesapparatet som et femdelt system:

  1. Korttidshukommelsen (arbejdshukommelsen)
  2. Episodisk hukommelse (eksplicit, bevidst)
  3. Langtidshukommelse
  4. Semantisk hukommelse (eksplicit, bevidst)
  5. Proceduremæssige hukommelse (implicit, ubevidst)

Korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen anses i dag som den samme type, idet begge er kortvarige, midlertidige hukommelser med begrænsede ressourcer. Det er denne hukommelse, som vi bruger, når vi blandt andet løser opgaver, taler med andre, husker telefonnumre og indkøbslister. Det er korttidshukommelsen, som vi groft sagt anvender, når vi er i gang med noget. Mange af de ting, som vi lagrer i denne hukommelse, forsvinder kort efter brugen. Vi husker f.eks. telefonnumre længe nok til at kunne skrive det ned på papir eller i telefonen, hvorefter det i mange tilfælde forsvinder igen. I gennemsnit kan vi rumme op til 7 elementer ad gangen, hvorefter kapaciteten er opbrugt for langt de flestes vedkommende.

Der er ligeledes tilføjet nye typer, hvoraf to er bevidste, og den sidste er ubevidst. De to bevidste hukommelsestyper er de episodiske og semantiske. I de episodiske lagrer vi personlige minder om begivenheder fra vores liv. Det kan f.eks. være mindet om første kys. I den semantiske hukommelse opbevarer vi viden og fakta omkring vores verden.

Den proceduremæssige hukommelse opbevarer vores tilegnede evner. Det er denne hukommelse, der husker, hvordan vi blandt andet taler, læser, går, cykler og løber. Skønt mange af de elementer, som denne hukommelse opbevarer, er basale og forekommer helt naturlige for os, kræver andre vedligeholdelse. At tale et fremmedsprog eller spille på et instrument er evner, som vi mister med tiden, hvis vi ikke aktivt holder fast på dem eller på anden vis træner med jævne mellemrum.

FrontRead og øvelserne

Med FrontRead træner du forskellige aspekter af læsning med henblik på at øge din læseforståelse. Programmet hjælper dig med at nå dette mål ved blandt andet at øge din læsehastighed, udvide dine øjnes spændvidde og træne din fiksering samt mønstergenkendelse.

Da vores korttidshukommelse, tidligere betragtet som vores arbejdshukommelse, opererer med begrænsede ressourcer, kan det være en fordel at udnytte kapaciteten til det fulde.

Ved at træne med FrontRead får du værktøjerne til at bruge disse ressourcer til at læse med højest muligt udbytte. Når du træner din fiksering og mønstergenkendelse, lærer du at genkende ord uden behov for at stoppe op i teksten. Du lærer at kunne fiksere hurtigt på ordene samtidig med, at du bliver bedre til at genkende ordene fremover. På denne måde øver du på at læse med en øget hastighed. Når du samtidig træner dine øjne til at kunne rumme flere bogstaver og ord i dit synsfelt, får du mulighed for at kunne læse op til 3 gange hurtigere end i dag.

Groft sagt betyder det, at du lærer at forholde dig til mere med de samme ressourcer. Ved at læse hurtigere får du også mulighed for at nedtone den indre stemme, som vi kan opleve under læsningen. Denne stemme er almindelig for mange mennesker og betegnes som den tavse vokalisering. Det er ofte den, der dikterer farten. Den indre stemme kan ikke læse hurtigere, end du selv kan tale, så farten ligger på omtrent 200 – 260 ord pr. minut. Din hjerne kan imidlertid godt håndtere op til 600 ord hvert minut, og i nogle tilfælde endnu mere. Da hjernen kan håndtere nærved 3 gange så mange ord, bliver den ikke nødvendigvis stimuleret under læsningen. Dette kan ofte føre til tankeflugt, hvor man begynder at tænke på andre ting frem for at fokusere på læsningen.

Når du læser hurtigere, dæmper du automatisk også den indre stemme, hvilket stimulerer din hjerne til at øge koncentrationen. Din hjerne opfatter mere, end du muligvis er bevidst om – også når du læser, hvis blot den får chancen.

Med de rette læseteknikker kan du ligeledes øge koncentrationen og læseforståelsen. FrontRead giver dig værktøjerne til at læse på en måde, hvor du forholder dig aktivt til tekstens indhold under læsningen. Programmet hjælper dig med at stille spørgsmål til teksten, udpege meningsnøgler, og måder hvorpå du kan få forhåndsviden om indholdet før læsningen. Med denne forhåndsviden får du overskud til at være nysgerrig omkring teksten og udpege meningsnøglerne, da du nu har fået en idé om indholdet.

FrontRead og hukommelsen

FrontRead giver dig værktøjerne til at øge din læseforståelse, og med øvelserne træner du samtidig aspekter af din hukommelse. Øvelserne træner din korttidshukommelse ved at give dig redskaberne til at øge din koncentrationsevne og fokus under læsningen. Den styrker ligeledes din semantiske hukommelse, idet du lærer at forstå mere af de tekster, som du skal forholde dig til.

I stil med andre værktøjer opnår man den største effekt, hvis man fortsat øver. Det samme gælder læsning. Når du øver FrontReads læsetræning selv efter forløbet, bliver det en del af din proceduremæssige hukommelse. Med tiden tilegner du dig de nye læsevaner, som en dag bliver naturlige for dig.

Læs mere om arbejdshukommelse her.

Links:

https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/memory/types-memory

https://www.nyviden.info/vi-har-fem-slags-hukommelser/

https://www.scientificamerican.com/article/working-memory-how-you-keep-things-ldquo-in-mind-rdquo-over-the-short-term/

https://www.businessinsider.com/working-memory-is-key-to-focus-and-you-can-improve-it-it-in-3-simple-steps-2017-3?r=US&IR=T&IR=T

https://www.rd.com/health/wellness/memory-types/