Arbejdshukommelse

Læsetip – Træn arbejdshukommelsen med FrontRead

Af Mathilde Mikkelsen

Fokus på ordblindhed og læsevanskeligheder samt efterspørgslen på redskaber til at træne arbejdshukommelsen, danner grundlag for indholdet i dette læsetip.

Arbejdshukommelsen er en betydningsfuld kognitiv funktion, som vi har brug for, når vi skal gennemføre forskellige mentale opgaver såsom læsning.

Undersøgelser peger på, at elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed ofte er karakteriseret ved at have en nedsat arbejdshukommelse. Ligeledes viser flere studier, at elever med nedsat arbejdshukommelse er i særlig høj risiko for lav læringsfremgang i skolen. Helt overordnet set er arbejdshukommelsen en forudsætning for næsten al læring, og må derfor betegnes som en yderst vigtigt funktion at træne hos eleverne.
Derfor kommer her nogle bud på, hvordan du kan træne elevernes arbejdshukommelse.

Der findes mange forskellige metoder til at træne arbejdshukommelsen. Blandt metoderne er:

  • Ordremser, hvor du som lærer starter med at sige et ord, som eleven skal gentage. Derefter siger du det første ord igen og lægger et nyt ord til, som eleven gentager og sådan fortsætter I. Derefter kan I prøve at gennemgå remsen baglæns og bygge op ord for ord.
  • Kimsleg er også en metode til at træne arbejdshukommelsen. Her får eleven lov til at kigge på nogle forskellige ting, du har lagt frem, i et bestemt tidsrum. Efterfølgende bliver tingene skjult med et klæde, og så er det op til eleven at huske så mange af tingene som muligt.
  • Indkøb uden indkøbsliste er også en god træning af arbejdshukommelsen. I kan træne det internt på skolen, hvor du fx beder eleven om at gå ned på kontoret for at hente 5 stykker papir, 2 linealer og 1 saks. Mængden og kompleksiteten af, hvad eleven skal huske, kan du variere alt efter elevens niveau. Princippet for metoden er, at eleven selv skal huske hvad og hvor meget, uden at have en huskeliste med sig.
  • I FrontRead-programmet arbejdes der meget koncentreret med træning af arbejdshukommelsen. Øvelserne træner arbejdshukommelsen ved at give redskaber til at øge koncentrationsevne og fokus under læsningen. I F3-øvelsen i FrontRead-programmet trænes arbejdshukommelsen specifikt. Det sker ved, at F3-øvelserne udfordrer eleven i mængden af informationer, denne kan bearbejde på én gang. Disse øvelser bygger på træning af mønstergenkendelse.

Hvis du ønsker det, er det muligt at tilrettelægge træningen i FrontRead-programmet med et intensivt fokus på arbejdshukommelse. Det kan gøres ved at indstille programmet til “Åbent forløb”. Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan sådan et forløb kan tilrettelægges, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 26 82 15 00 eller på info@frontread.dk. Du kan også læse om det i Lærervejledningen.