Sydslesvigs skoler valgte FrontRead i fællesskab

Det var læsekonsulent i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Katrin Lass, der i første omgang hørte om FrontRead fra Danmark og afprøvede programmet selv. Hun gik derefter ud til skolerne og samlede nogle læseinteresserede lærere, for at høre om de ville afprøve det sammen med deres skoler. Syv skoler sagde ja, og evalueringen efterfølgende var så god, at det blev besluttet at indkøbe FrontRead til samtlige 45 skoler.

”Vi havde et prøveforløb med nogle skoler, hvor Katrin Lass koordinerede det, og så lavede en evaluering med skolerne efterfølgende. Og baseret på deres – meget positive – tilbagemelding besluttede vi os så for at købe programmet,” forklarer Tina Joost, pædagogisk konsulent for dansk hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. ”På samme måde har vi evalueret igen for nylig, og besluttet os for at fortsætte abonnementet i de næste tre år. ”

Programmet har taget noget tilvænning, men der er fordele ved det, og eleverne har også udvist mærkbar interesse for en anderledes måde at gribe læsning an på.

”Jeg synes, det at eleverne får feedback med det samme er positivt. Der kan man godt mærke, at digitale læringsmidler kan noget, som papir og blyant ikke kan,” lyder det fra Tina Joost.

Alle fag kan bruge en øget læsefærdighed

I Sydslesvig har mange skoler valgt at inddrage morgenens læsebånd, hvor eleverne normalt læser i en bog i tyve minutter, til at træne FrontRead i. På den måde tager programmet ikke kun tid fra danskundervisningen. Samtidigt giver det anledning til at snakke om, at læsning skal løftes i alle fag. Og det er vigtigt, mener Tina Joost.

”Man læser også i matematiktimerne, ikke kun i dansk. Derfor har vi opfordret vores læsekoordinatorer til at lave forløbene, så alle fag giver tid til det. Det er ikke kun en dansklæreropgave – det er ikke kun dansktimerne der skal bruges, men alle timer der skal bruges. Så mange skoler har faktisk kørt det som læsebånd og det har fungeret fint.”

Sydslesvig har valgt at fortsætte med FrontRead i de næste tre år. Det gør de, efter at de har set programmet i aktion, og evalueret de forløb, de har haft. Tina Joost opfordrer andre til at prøve programmet af i en prøveperiode, for at se om det er en mulig digital løsning i fremtiden.

”Jeg vil anbefale at man prøver FrontRead og får erfaringer med programmet. Vi har hos os haft nogle strukturerede introforløb, og har prøvet det med en lille gruppe af forskellige skoler, der har kunnet sige god for det og videregive nogle erfaringer, før vi valgte det til. Så på den måde har det har ikke været en oppefra-og-ned beslutning at anskaffe FrontRead. Det er noget vi har valgt i fællesskab på baggrund af evalueringer og efter gennemførte prøveforløb.”

 


Prøv FrontRead gratis på jeres skole