Samtlige 5. klasser på Tilst Skole landede over landsnormen efter endt forløb

Tilst Skole i Aarhus Kommune er en ud af 500 danske skoler, der har forsøgt sig med FrontRead med stor succes. Læringsvejleder Janne Møller Nielsen deler gerne ud af sine erfaringer og oplevelse af programmet og dets effekt på hendes elever.

Janne havde selv en af klasserne, en 5. klasse, under et forløb. Allerede ved den første mellemtest kunne hun konstatere, at det var en klar forbedring at finde i forhold til klassens startpunkt. Resultatet som hun kunne fremlægge for slutningen af forløbet var imponerende.

Kun 13% (svarende til tre elever) havde ikke flyttet sig i kategori ved sluttesten.
Kilde: Læringsvejleder Janne Møller Nielsen, Tilst Skole, Aarhus Kommune (2016)

”Ved starten, lå 35 % af klassen under 120 ord i minuttet, ved sluttesten var det kun 13 % der lå der,” kunne Janne Møller Nielsen berette. ”De 13 % svarer til tre elever i klassen, og to af dem er testet som ordblinde. Jeg har ikke set sådan nogen resultater før på en hel årgang.”

På Tilst skole har de førhen prøvet med andre metoder for at øge læsehastigheden. Både fartkort, der skal forhindre læseren i at foretage unødvendige hop tilbage i teksten, og den såkaldte 5-5-5 metode, hvor eleven opfordres til at læse i forskellige hastigheder i fem minutters intervaller for at træne sig selv til at sætte farten op. Men øvelserne har ikke altid haft den ønskede effekt.

”Jeg har haft elever, der har sagt, at når de har prøvet at gøre brug af de tidligere øvelser, har de haft en stemme i baghovedet, der har presset dem til at læse hurtigere, og det har påvirket deres læsehastighed,” forklarede Janne. En problemstilling hun ikke har været ude for med FrontRead. Hun har haft elever, der har fundet det svært, men alle havde rykket sig ved afslutningen af forløbet. Nogle endda rigtig meget.

Samtlige klasser på Tilst skole lå over landsnormen for læseforståelse efter at have brugt FrontRead.
Kilde: Læringsvejleder Janne Møller Nielsen, Tilst Skole, Aarhus Kommune (2016)

”Ud af klassens 23 elever, var der ti elever (44%), som læste mere end 200 ord i minuttet efter at have trænet med FrontRead. Der var kun én elev der kunne det, da vi startede.”

Og selv om eleverne måske har oplevet det som et sejt træk, mener Janne Møller Nielsen at der er noget at sige for vedholdenhed.

”Efter at vi var færdige med FrontRead, tog vi den obligatoriske læsetest for læseforståelse. Landsnormen for 5. klasse er på 96,4 procent. Alle vores klasser lå over.”

Det gode resultat har gjort, at Tilst skole vil indføre app’en mere permanent på skoleskemaet fremover.

”Vi planlægger nu at bruge det systematisk på skolen sådan, at alle fra femte årgang og op har været igennem et forløb. Jeg har ikke kendskab til andre, der arbejder på den her måde – så det er nyt og spændende.”

Vil I gøre Tilst kunsten efter?