Tak til alle der var med til at gøre FrontReads konference ”Lyst til Læring 2021” til en success. Det var en spændende dag, med gode oplæg, som du nu enten kan se eller gense på siden her.

Vi vil meget gerne have feedback på konferencen, så vi næste gang kan gøre oplevelsen for deltagerne endnu bedre. Så har du gode ideer, ris eller ros, hører vi meget gerne fra dig, enten på telefon eller mail.

Skulle du have lyst til at prøve FrontRead på din skole, kan du bede om adgang via dette link. Her kan du også læse mere om, hvordan du skriver dig op til fire ugers gratis prøveforløb. Vi tilbyder også en gratis online introduktion af programmet til undervisere, så I hurtigt og nemt kan komme i gang i klassen.

Vi takker for en god dag, og håber at se jer alle næste gang.

Dagens program

12:00-12:10

“Introduktion”

Introduktion ved FrontRead


 

12:10-13:00

“Hvad motiverer 12-15årige til at læse litteratur i undervisningen og i fritiden?”

Ayoe Quist Henkel, Lektor, Ph.d., Via University College

Oplægget besvarer dette spørgsmål med udgangspunkt i en rapport om børns læse- og mediepraksis fra forskningsprojektet Reading between Media og konkrete og kreative greb udviklet og afprøvet i 6.-10. klasse med henblik på, at eleverne engagerer sig i litteratur, hinanden og verden omkring dem.


 

13:05-13:45

“Digitale tekster og udvikling af elevernes digitale læsekompetence”

Jens Jørgen Hansen, forsker i læsning og skrivning og medforfatter til bøgerne ”Digital læsedidaktik” (2015) og ”Digital skrivedidaktik” (2018)

Læsekompetence er en vigtig nøgle til at klare sig både i skolen, i fritidslivet og senere i livet. De tekster som eleverne møder i skolen er typisk digitale tekster, men selv de er omgivet af digitale tekster er det ikke ensbetydende med gode digitale læsekompetencer. Oplægget vil give et indblik i, hvordan digitale tekster udfordrer både elevernes læsning og lærerens undervisning og vil præsentere en række metoder, som kan støtte lærere i at udvikle elevernes læse- og læringskompetencer.


 

13:45-14:00

PAUSE


 

14:00-14:40

“Skrivepraksis rettet mod ungdomsuddannelserne “

Mette-Maria Rydén, Forfatter til ”Læs&Skriv” (2021) om fagsprog i alle fag. Forfatter og konsulent på serien ”Fart på dansk” (2017-2019) til flersprogede elever og deres lærere i folkeskolen.

Hvad skal man kunne til den skriftlige afgangsprøve i 9. klasse for at få den adgangsgivende karakter 2? Hvilke uddannelser vælger de unge og hvad er skriftkravene på disse uddannelser? Oplægget ridser kravene op, og zoomer ind på det ordforråd og den skrift-kompetence, som kræves af de unge, samt giver et bud på, hvad undervisningen skal indeholde, hvis de unge skal kunne klare sig skriftsprogligt efter folkeskolen.


 

14:45-15:25

“Flydende læsning og forberedelse til læseprøven i 9. klasse”

Edel Irene Nørgaard, Læse- og ordblindevejleder på Vestfjendsskolen i Viborg kommune. Har gennemført Erasmus+ projektet ”Literacy i alle fag” og afholder nu foredrag om forløbet og implementeringen.

Hvordan opnås en flydende læsning og hvilken betydning har denne automatisering eller mangel på samme for eleverne? Hvordan kan vi hjælpe eleverne frem mod læseprøven og give dem værktøjer til mødet med forskellige teksttyper?


 

15:30-16:00

“Afrunding”

Afrunding ved FrontRead