Læsetip – Flow og læsning

Af Mathilde Mikkelsen

Der er mange måder at gå til læsningen på. Det afhænger af teksten, vi læser og med hvilket formål, vi læser den givne tekst. Den ungarsk-amerikanske professor i psykologi Mihaly Csikszentmihalyi er ophavsmand til begrebet flow og teorien, det ligger til grund for. I Danmark har psykolog og ph.d. Frans Ørsted Andersen arbejdet videre med flow-forskningen.

Hvad er flow?

Flow er en positiv, koncentreret mental tilstand, hvor al opmærksomhed er samlet om én bestemt aktivitet. Denne aktivitet er så engagerende, at tids- og selvfornemmelsen forandres. Den omfatter en oplevelse af mestring og velvære og medfører typisk indre motivation.

Hvad har flow og læsning med hinanden at gøre?

Flow kan sættes i tæt forbindelse med den tilstand, vi kan komme i ved dybdelæsning – en tilstand, der er præget af fokusering, koncentration, engagement, ro og fordybelse. Flow i læsning opstår i situationer, hvor teksten fanger os, og vi derfor glemmer alt omkring os – vi bliver opslugt af tekstens univers.

For at komme i flowtilstand, kræver det, at der er en tydelig balance mellem kompetence og udfordring. Man skal dermed befinde sig i det spænd, hvor man er udfordret lige tilpas, for at kunne være i flow. Det indebærer i læsesammenhæng, at den tekst, man læser passer til ens niveau, at emnet interesserer én, at kontekst og miljøet man befinder sig i, inviterer til læseaktiviteten.

Hvilke fordele tilbyder flow-tilstanden/dybdelæsningen?

Flowtilstanden bidrager med en række fordele, som særligt taler ind i nogle af de massive problematikker, som vi oplever i forbindelse med børn og unges psykiske mistrivsel.
Forskningen viser nemlig, at flowtilstand:

  • modvirker stress og angst. Netop fordi hjernen i flowtilstand er koncentreret og fordybet, får den en pause fra bekymrede tanker
  • er gavnlig for læring og udvikling
  • fremmer innovation og kreativitet
  • er fysiologisk sund
  • styrker selvet – øger den mentale robusthed og kan måske forebygge mentale lidelser
  • er en coherence-tilstand, der er helse- og trivselsfremmende

Hvad defineres som at være i (læse)flow?

  • Når den enkelte oplever, at det lykkedes at mestre udfordringen (læsningen) ved at koncentrere sig dybt
  • Når tids- og selvfornemmelsen forandres i kraft af læsningen
  • Når læsningen ’fylder alt’ – der er ikke andet end læsningen, der tager opmærksomheden

Flowlæsning bidrager med en række styrker både for den enkeltes mentale, fysiske og faglige udvikling. Derfor giver det utrolig god mening, at arbejde på at skabe rammerne for, at eleverne kan opleve at komme i læseflow samt de positive følger flowtilstanden giver.

Du kan læse mere om koncentration under læsning her.

Rigtig god læselyst!

Kilde:
Hanssen, N. & Andersen, F. Ø. ’FLOW i hverdagen’ (2013). Dansk Psykologisk Forlag