Koncentration

Læsetip – Sæt koncentrationen i højsædet

Af Mathilde Mikkelsen

Vi ved allesammen, at det tager tid og kræver meget energi at lære nyt. Gennem hele skolegangen, uddannelsessystemet og arbejdslivet – ja faktisk hele livet – skal vi tilegne os nye færdigheder. Tilegnelse af nye færdigheder kræver hårdt arbejde og koncentration. Når vi træner vores læsehastighed, stiller det naturligvis også store krav til koncentrationen.

Den gode nyhed er, at vi ligesom alt muligt andet kan træne vores koncentration til at blive bedre.

I denne uges læsetip vil vi komme med nogle perspektiver på, hvilke faktorer, der har betydning for koncentrationen under læsetræningen, og hvordan der kan tages højde for disse.
Der er nemlig en del faktorer, der er væsentlige at være opmærksom på, når vi taler koncentration – det gælder både ydre og indre faktorer. Her vil vi lægge fokus på de ydre faktorer.

 • Distraktion og afbrydelser:
  Hvis man tænker over det, kan en skoledag været karakteriseret af distraktion og afbrydelser. Det er ikke til at undgå og heller ikke meningen, at det skal undgås.
  Men der er alligevel nogle overvejelser, man kan gøre sig for at minimere mængden af afbrydelser og distraktion. Fx ved at være konsekvent omkring ro. Når der arbejdes med læsning i klassen, er det nødvendigt, at der er ro. Overvej om det vil være en god idé at placere et ”forstyr ikke”-skilt på døren ind til jeres klasselokale. På den måde undgår I unødige forstyrrelser udefra.
  Eleverne spejler typisk den adfærd, de ser den voksne har, så hvis man som lærer holder sig helt i ro og sidder fordybet i noget arbejde, vil netop den adfærd kunne inspirere eleverne til også at koncentrere sig om deres læsetræning.
  Når vi taler om distraktion og afbrydelser, er den allerstørste udfordring og fristelse (formentlig) de sociale medier. De er designet til at fange vores opmærksomhed vha. notifikationer, og dermed flytte fokus fra det vi egentlig er i gang med. Derfor er her en opfordring til at tale med eleverne om, hvad der sker når de bliver forstyrret i deres arbejde, og ikke mindst hvordan arbejdet bliver lettere uden de distraktioner og afbrydelser.
  Ved at ”uddanne” eleverne i, hvilken betydning distraktion og afbrydelser har for koncentrationen, ligger der et potentiale for, at eleverne selv med tiden kan begynde at tage kritisk stilling til de omstændigheder, de selv skaber for deres arbejde. Med den indsigt vil eleverne også kunne skabe bedre vilkår for at træne med FrontRead derhjemme og dermed få mest muligt udbytte af træningen.
 • Sanserne:
  Det siger sig selv, at sansepåvirkning, omend det er lyd, lugt eller temperatur, har en afgørende indflydelse på vores udgangspunkt for at koncentrere os. Derfor er det ikke uden grund, at god udluftning forud for timen og et tjek af, at der hverken er for koldt eller for varmt, spiller ind på vores evne til at koncentrere os. Overstimulering af sanserne kan også være forårsaget af for mange visuelle input, så overvej om vægdekorationen i dit klasselokale bidrager til et inspirerende, men roligt udtryk.
 • Multitasking vs. singletasking:
  Der er ofte mange ting på skemaet, som kan fylde elevernes hoveder. Derfor kan det være væsentligt at ”viske tavlen ren” og sørge for, at alle er med på, hvad lige nøjagtigt denne lektion drejer sig om. Ved at hjælpe eleverne til at singletaske er de markant bedre klædt på til at fokusere på opgaven, hvad end det er læsetræning eller regnestykker.
 • Afveksling:
  Ovenfor har vi pointeret, hvilken betydning det har, at vi hjælper eleverne med at sætte fokus på, hvad det er, der skal ske netop nu. Men foruden at træne singletasking med fokus på én opgave ad gangen, så er afvekslingen i løbet af dagen af vigtig. Undersøgelser viser, at særligt bevægelse har betydning for elevernes koncentration. Hvis de får en aktiv pause i løbet af lektionen, bliver de bedre til at koncentrere sig. I virkeligheden handler det kun om få minutters aktiv pause, for at bevægelsen har sat ekstra gang i blodgennemstrømningen og øget hjernefunktionen. Men husk at hjælpe eleverne tilbage til arbejdet igen, så de ikke mister konteksten for arbejdet efter bevægelsespausen.

Se Lærervejledningen for flere tips til at styrke koncentrationen.

Rigtig god læselyst og god koncentration!