hold pause og integrer principperne

Læsetip – Integrer læseprincipperne i pauserne

Af Mathilde Mikkelsen

I forbindelse med et FrontRead-forløb anbefaler vi ofte en pause fra træningen i FrontRead, da netop den pause kan være med til at styrke elevernes udbytte af forløbet ved at arbejde med at integrere læseprincipperne. 

I de fleste forløb giver det rigtig god mening at holde en pause efter anden mellemtest. Typisk vil pausen vare 2 uger. I forbindelse med pausen er det oplagt at arbejde med at integrere principperne fra FrontRead-træningen i den faglige læsning, som eleverne dagligt sidder med.

Hvilke principper er der tale om?

  • Forforståelse: eleverne har i træningsforløbet arbejdet med aktivering af forforståelse ved at skimme og se spørgsmål og derudfra reflektere over, hvad det er, der venter i teksten, de skal læse. Dette princip er oplagt at overføre til den generelle læsning af tekster, der foregår i undervisningen, så eleverne bliver klar over, hvordan aktiveringen af forforståelsen hjælper forståelsen af teksten på vej og skaber bedre forudsætninger for en effektiv læsning af teksten.
  • Læsehjælper til læsehastighed: vi anbefaler også, at der i pausen arbejdes fokuseret med at holde læsehastigheden oppe. Det kan både gøres ved analog og digital læsning ved at anvende en læsehjælper. I den analoge læsning kan det være et fartkort, en blyant, en finger eller lignende, der hjælper til at holde læsehastigheden oppe.
    Den analoge læsehjælper lægges over linjerne og skubbes nedad over teksten, så øjnene presses til at søge fremad i teksten og man dermed undgår tilbagehop i teksten. På skærmen kan man bruge cursoren som læsehjælper. Den kan man enten placere ude i venstre eller højre side af marginen.

I pausen fra træningsforløbet vil eleverne forhåbentlig blive mere bevidstgjorte om, hvordan de helt konkret får implementeret de nye, tillærte læsestrategier og principper i den generelle læsning i undervisningen. Dermed bliver overførselsværdien af træningen allerede på nuværende tidspunkt mere mærkbar og effektfuld. Når de to ugers pause er gået, er I klar til at arbejde videre i FrontRead-programmet og træne læsehastighed og tekstforståelse til et endnu bedre niveau.

I lærervejledningen kan du få endnu flere råd til, hvordan du bruger pauserne i træningen på en god måde.

Rigtig god arbejdslyst med at få integreret principperne.