Læsetip – Elever med læsevanskeligheder

Af Mathilde Mikkelsen

En meget vigtig pointe med FrontRead-programmet er, at alle elever kan træne med – uanset om de tilhører gruppen der læser på, under eller over aldersvarende niveau.
I denne uges læsetip sætter vi fokus på, hvordan det er muligt at inkludere elever med læsevanskeligheder.

Tilpasning af tekstpakker

FrontRead er skruet sådan sammen, at det er muligt at tildele elever i samme klasse forskellige tekstpakker. Det betyder, at det er ligetil for læreren at differentiere læsetræningen, så den passer til det niveau den enkelte elev læser på. Tekstpakkerne er kategoriseret med udgangspunkt i LIX. En væsentlig pointe i forbindelse med tildeling af forskellige tekstpakker til elever i samme klasse er, at eleverne ikke har adgang til oplysninger om, hvilken tekstpakke de er blevet tildelt. Dermed sikres det, at elever der læser under aldersvarende niveau ikke føler sig udstillet på det grundlag. Læs mere om LIX-tal her.

Tildeling af ‘Åbent forløb

Nogle elever har så store udfordringer med læsningen, at opgaverne i FrontRead-programmet, hvor der trænes skimmeteknik er for stor en mundfuld. Derfor har læreren mulighed for at tildele eleven et ‘Åbent forløb’. Et ‘Åbent forløb’ indebærer, at eleven tildeles en ‘skip-knap’, som gør, at den pågældende elev kan springe over skimmeøvelserne i F4-læsetræningen og gå direkte videre til næste øvelse i læsetræningen. Vi anbefaler selvfølgelig, at ‘Åbent forløb’ kun gives til de elever, der har behovet for det. Tildeling af ‘Åbent forløb’ fortages i læreradministrationsmodulet, ved at vælge ‘rediger’ ud for den specifikke elev.

Anvendelse af AppWriter/IntoWords

For at skabe endnu større adgang og fleksibilitet for elever, der har særlige udfordringer med læsningen, er det naturligvis muligt at anvende oplæsningsværktøjer i FrontRead. Når det gælder AppWriter kræver det, at eleven arbejder i Google Chrome. Det er også muligt at downloade tekstpakken til et Word-dokument, så eleven kan træne lyttelæsningen på den måde. Tekstpakkerne kan downloades ved at logge ind på læreradministrationsmodulet og åbne ‘Tekstbrowser’. Du kan finde meget mere information om, hvordan du kan integrere oplæsningsværktøjer i Lærervejledningen (i Læreradministrationsmodulet) eller du kan ringe til vores support +45 2882 1500 og få den vejledning, du har brug for.

Tilpasning af læsehastighed (ord pr. minut)

Når ovenstående muligheder og råd er formidlet, er det også vigtigt at understrege, at det er muligt for eleven manuelt at tilpasse læsehastigheden i læsetræningsøvelserne (F4). Nogle elever kan, ved den rette tekstpakke og med en tilpas lav læsehastighed, godt læse teksterne i programmet uden andre kompenserende værktøjer. Det er muligt at indstille ord pr. minut helt ned til 32 ord pr. minut, og dermed bevæger teksten sig med en meget lav hastighed ned over skærmen.

Du kan læse meget mere om, hvordan du bruger FrontRead til læsesvage elever her.

Rigtig god arbejdslyst.