Læsetip – LIX-tal og dets anvendelse i FrontRead

Af Mathilde Mikkelsen

Hvad er LIX-tal?

LIX-tal er en forkortelse for læsbarhedsindeks. Det kan forstås som en målestok for hvor let eller hvor svær en tekst er at læse. Udregningen tager udgangspunkt i to faktorer; antallet af lange ord (7 bogstaver eller mere) og længden af sætningerne (antal ord imellem hvert punktum). Det er vigtigt at pointere, at LIX-tal ikke tager højde for, hvorvidt tekster er kringlet formuleret eller indeholder fremmedord. Der tages ligeledes heller ikke højde for faktorer som elevens forforståelse, motivation og eventuel billedstøtte i teksten, hvilket alt sammen har betydning for læsningen. Derfor må LIX-tal kun opfattes som vejledende for tekstens sværhedsgrad.

LIX-tal i FrontRead

FrontRead indeholder forskellige tekstpakker med varierende sværhedsgrad. Som lærer kan du vælge at give eleverne forskellige tekstpakker, så den enkelte elev træner med tekster, der passer til dennes læseniveau. Når eleverne træner i FrontRead, bruger de meget mental energi på at øge læsehastigheden og på at blive fortrolige med de nye strategier, der har til formål at øge læsehastigheden.
Derfor har FrontRead valgt at anbefale et lidt lavere LIX-tal til læsetræningen, end det der svarer til den traditionelle forventning om sværhedsgrad på de forskellige klassetrin. Den anbefaling skyldes et ønske om, at eleverne får mest muligt udbytte af læsetræningsforløbet.

I FrontReads tekstpakker er LIX fordelt på følgende måde

3. klasse – LIX 10-12
4. klasse – LIX 15-17
5. klasse – LIX 15-20
6. klasse – LIX 20-25
7. klasse – LIX 25-27
8. klasse – LIX 20-30
9. klasse – LIX 30-32
10. klasse – LIX 32-35

LIX-tal og tekstpakker

Når du vælger tekstpakke til eleverne i din klasse, er det vigtigt at vælge en sværhedsgrad, der matcher den enkelte elevs aktuelle niveau, og ikke give en tekstpakke udelukkende baseret på elevens klassetrin. Her kan du eventuelt få gavn af LIX-tallet til at få et pejlemærke på, hvilket tekstpakkeniveau den enkelte elevs træning bør foregå på. Det er vigtigt at få tildelt eleverne den rette tekstpakke, da en tekstpakke, der er for svær, vil hæmme elevens motivation for arbejde med læsehastigheden. Ligeledes vil en tekstpakke, der er for let ikke udfordre eleven til at blive bedre og dermed får træningen ikke den tilsigtede effekt. I Lærervejledningen kan du læse mere om LIX-tal og tekstpakker.

Her kan du få beregnet LIX-tallet.

Rigtig god læselyst.