FrontRead og FN’s Verdensmål 4

verdensmålVi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. 

FN’s Verdensmål 4 indebærer, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring. Målet drejer sig om kvalitetsuddannelse og opfattes i overvejende grad, som et af de allervigtigste blandt verdensmålene. På FN’s egen side om Verdensmål begrundes det med, at uddannelse:

  • skaber mulighed for en opadgående socioøkonomisk mobilitet.
  • er nøglen til at slippe ud af fattigdom.
  • bidrager til at reducere ulighed.
  • bidrager til at opnå ligestilling mellem kønnene.
  • er afgørende for at fremme tolerance og mere fredelige samfund.

FrontRead – Stærkere læsning. Livslang læring.

I FrontRead ønsker vi at støtte op om arbejdet med at indfri FN’s Verdensmål. Vores primære mission er at styrke ALLE elever i kernekompetencen, læsning.

Hvorfor er læsning så vigtig en kompetence og hvad har det med Verdensmål at gøre?Læsning er ikke bare læsning. Læsning er nøglen til viden, det er nøglen til uddannelse, til kritisk stillingtagen og livslang læring, nøglen til et godt helbred – læsning er nøglen til et godt liv.

Alt dette understøttes af en række studier på området, hvor læsefærdigheder viser sig at have stor indflydelse på alle ovenstående områder. Sågar viser undersøgelser, at læsning gør os til bedre mennesker både i relation til os selv og hinanden.

Derfor arbejder vi for at styrke læsekompetencerne for alle elever. Gode læsefærdigheder kan også være med til at give elever, der ikke i forvejen har de bedste vilkår, mulighed for at blive mønsterbrydere. Uanset hvilke kontekster vi befinder os i, formelle som uformelle, er læsning en stor del af vores dagligdag. Er vores læse læsefærdigheder udfordret, stiller det os dårligere i livet helt generelt.

Vi beskriver læsefærdigheden som en nøgle. I skolesammenhæng kan det forstås sådan, at læsningen åbner døren til alle fag – og videre åbner læsning døre til elevernes videre uddannelse og arbejdsliv. Vi har behov for gode læsefærdigheder for at kunne begå os selvstændigt, kritisk og deltagende.

Vi er glade for at kunne tilbyde et læsetræningsværktøj, som styrker elevers muligheder for at skabe sig et godt liv. Men vi er ikke i mål, hvad vores mission angår. FN’s Verdensmål handler om det globale perspektiv og det fælles ansvar for at gøre verden til et bedre sted for alle mennesker. Det er en langstrakt og fortløbende proces.