Skolepuljen giver 500 mio. til udvalgte skoler

På landsplan får mere end hver femte elev – hele 22 % – under 4 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen. Derfor afsættes der nu en ny skolepulje på 500 mio. kr. til 120 skoler, som har særligt mange fagligt svage elever.

Skolepuljen støtter blandt andet intensive læringsforløb, der har dokumenterede positive resultater, og som kan tilpasses den enkelte skole og elevgruppens udfordringer. Venstres børne- og undervisningsordfører, Anni Matthiesen, ser puljen som en mulighed for at alle børn får et solidt fagligt udbytte af deres skolegang.

”I dag har vi desværre alt for mange børn, som må fejre sidste skoledag uden at kunne stave eller regne tilstrækkelig godt til at komme videre i uddannelsessystemet eller få et job. Det må og skal vi gøre markant bedre. Folkeskolen skal være et godt afsæt for alle til at komme videre i uddannelsessystemet.”

Pengene til skolerne kommer kun til udbetaling, hvis skolerne løfter de fagligt svage elevers karakterniveau. Konkret betyder det, at skolerne skal hjælpe de elever, der får under 4 i dansk og matematik med at stige minimum fem procentpoint hvert år for at få pengene.

”Skolerne skal dokumentere, at det faglige niveau løftes, så vi kan være sikre på, at pengene kommer ud og gør en reel forskel for de elever, som har svært ved at følge med,” lyder det fra Anni Matthiesen.

7. klasse på Langeskov Skole gik fra 4,8 til 7,9 i gennemsnit

FrontRead er et unikt online træningsforløb, der har en dokumenterbar effekt på elevernes læsehastighed og tekstforståelse på tværs af faggrupper. Programmet bliver brugt af 500 danske skoler og tilpasses løbende til den enkelte elevs behov og niveau, så eleven konstant bliver tilpas udfordret med stor forbedring og udvikling til følge.

Marlene Wædeled, der er lærer på Langeskov Skole og danskkonsulent i Kerteminde Kommune, kørte et FrontRead-forløb med sin 7. klasse. Og det resultat hun kunne fremlægge efterfølgende var imponerende.

”Mine elever gik fra at få et karaktergennemsnit i læseprøven på 4,8 til et gennemsnit på 7,9 efter bare 18 lektioner med programmet”, fortæller Marlene Wædeled.

Langeskov Skole var testpilot for Kerteminde kommune i 2016, og resultaterne var så positive, at kommunen efterfølgende investerede i FrontRead til alle skoler i kommunen. Læs hele artiklen om Langeskov Skole her