Læringsbrev december 2023

Året går på hæld, og hvilket begivenhedsrigt år det har været hos FrontRead – et år, hvor der er kommet en række nye værdifulde features til programmet og læreradministrationen, et år hvor vi har holdt rekordmange implementeringsworkshops for lærere og læsevejledere, og ikke mindst et år med mange spændende arrangementer både i ind- og udland.

2023 har også været året, hvor vi igen og igen er blevet bekræftet i, at behovet for at styrke elevernes læsefærdigheder er stort, og det er vi så glade for, at vi får lov til at hjælpe med, selvom det er på en problematisk baggrund, hvor alt for mange elever ikke har de læsefærdigheder, som de har brug for for at klare sig godt i skolen.

Lad os tage et kig ind i, hvad der er sket i FrontRead det seneste år:

Nye tekstpakker

Vi arbejder kontinuerligt på at udvide tekstbiblioteket, så variationen og sværhedsgraden af teksterne kommer til at spænde endnu bredere end det i forvejen gør.

I løbet af det seneste år er der kommet fem nye tekstpakker til den danske sprogversion. Alle er tekstpakker, der består af kortere tekster.

Det betyder, at de kræver lidt mindre af eleverne at komme igennem og derfor er tiltænkt til elever, der af den ene eller den anden grund er udfordret af at læse de længere tekster.
Alle de nye tekstpakker er tilgængelige i tekstbiblioteket i din læreradministration.

Tysk og engelske tekstversioner

Tekstbiblioteket er også blevet udvidet med nye engelske og tyske tekstpakker. På engelsk er der otte forskellige niveauer af tekstpakker og på tysk er der i skrivende stund 11 tekstpakkeniveauer.

Flere og flere skoler vælger at tilkøbe adgang til engelske og tyske tekstpakker, foruden adgangen til de danske tekstpakker. Det muliggør, at træningen også kan foregå i skolens andre sprogfag. Her får eleverne i tillæg styrket deres ordforråd på fremmedsprogene.

Både de tyske og engelske tekstpakker er udarbejdet til en målgruppe med sproget som modersmål. Det betyder f.eks., at man ikke kan forvente, at elever i en dansk 5. klasse kan læse den engelske 5. klasse tekstpakke. I stedet vil vi som udgangspunkt anbefale, at man går et til to niveauer ned. Vi anbefaler altid, at du tager et kig i tekstpakkerne, inden du tildeler dem til eleverne. På den måde har du en god mulighed for at give eleverne den tekstpakke, der passer til deres niveau. Hvis din skole har adgang til henholdsvis tyske og/eller engelske tekstpakker, kan du finde dem i din læreradministration under tekstbrowser.

Et helt nyt videobibliotek til elever og lærere

Ja, du læste rigtigt. Efteråret har stået på videoproduktion hos os. Først og fremmest har vi produceret fire introduktionsvideoer, som klæder eleverne godt på til deres læsetræningsforløb. Videoerne har til formål at skabe de bedste forudsætninger for at eleverne ved, hvad de skal i gang med og hvorfor. Vi anbefaler, at I ser videoerne sammen på klassen, inden I tager hul på træningen.

Udover introduktionsvideoer til eleverne er der også kommet to guidevideoer til jer lærere. Deri gennemgås det skridt for skridt, hvordan man henholdsvis opretter sit hold og hvordan man tilpasser den enkelte elevs forløb. Alle videoerne kan tilgås i materialebanken.

Oplæsningsfunktion til ordblinde og læseudfordrede

Den feature, som har skabt mest positiv respons i år, er uden tvivl oplæsningsfunktionen, som gør det muligt at tilbyde de læseudfordrede elever en helstøbt træningsoplevelse i programmet. Oplæsningsfunktionen er en integreret del af programmet, som du kan slå til for den enkelte elev med bare et klik. Du kan læse mere om, hvordan oplæsningsfunktionen aktiveres her.

Programmets øvelser er blevet fuldt selvjusterende

I efteråret fik vi taget det sidste skridt til at gøre alle øvelserne i læsetræningen selvjusterende. Det betyder kort fortalt, at du ikke behøver at bekymre dig om dine elever bliver udfordret tilpas. Det sørger programmet helt selv for. Programmet foretager justeringerne på baggrund af elevernes performance i hver enkelt øvelse. Det sikrer, at eleverne hele tiden bliver tilbudt træningsindhold med en sværhedsgrad, der hverken er for let eller for udfordrende for dem, men derimod lige tilpas. Du kan læse meget mere om det her.

Har du brug for en genopfriskning?

Ovenpå en ferie kan det være rart at få en lille genopfriskning. Derfor kommer her en venlig reminder om, at du altid er velkommen til at benytte vores gratis tilbud om opfølgende workshops – de tager udgangspunkt i dit/jeres behov. Her kan vi gennemgå de nye funktioner i programmet f.eks., hvordan I aktiverer oplæsningsfunktion på et forløb. Vi kan også bruge workshoppen på at kigge på nogle specifikke forløb, hvor vi giver jer konkret sparring på, hvordan resultaterne kan tolkes samt hvilken feedback man kan give til elev og forældre.
Du kan booke workshoppen her.

Brug endelig vores support

Har I spørgsmål eller problemer, er I altid velkommen til at kontakte vores support på tlf.: +45 2682 1500 eller ved at skrive til os på support@frontread.dk. Vi sidder klar til at svare på jeres spørgsmål, eller til at gennemgå hold- eller elevresultater med jer.