Læringsbrev august 2023

Nyt skoleår og spændende nyheder til jer

Et nyt skoleår har taget sin begyndelse og det betyder også et nyhedsbrev til jer med en masse spændende nyheder.

Hos FrontRead har vi hen over foråret og sommeren arbejdet på nogle spændende opdateringer til elevernes FrontRead-træning i det nye skoleår. Her kan du læse om, hvad opdateringerne indebærer og hvordan det er med til at gøre elevernes FrontRead-træning til en endnu bedre oplevelse.

Opdatering af træningsparametre i F-opgaverne

Ind til nu har det gennemgående parameter for sværhedsgraden i øvelserne været blinketid. Det parameter bibeholdes ved F1-øvelserne, hvor eleverne træner fikseringstid, og derfor er blinketid det oplagte parameter til at definere sværhedsgraden.

I F2-øvelserne træner eleverne deres øjne til at kunne rumme mere tekst ad gangen i synsfeltet dvs. spændvidde. Derfor er parameteret for sværhedsgraden i F2-øvelserne nu hvor meget afstand, der er mellem de to bokse. De to bokse flytter sig fra hinanden, når takt med at elevens spændvidde udvides.

I F3-øvelserne, hvor eleverne træner arbejdshukommelse og mønstergenkendelse er parameteret ændret til at være antal af dyr, som eleven skal kunne genkende og angive igen efterfølgende. Her kommer der henholdsvis flere eller færre dyr afhængig af, hvor let eller svær øvelsen er for eleven.

Fælles for F1-, F2- og F3-øvelserne er, at eleverne ikke længere selv kan indstille på sværhedsgraden. Derimod tilpasser programmet helt automatisk sværhedsgraden til den enkelte elevs niveau, på baggrund af elevens interaktion med programmet, og træningen bliver derfor endnu mere individualiseret.

De nye opdateringer af træningsparametre er med til at gøre elevernes FrontRead-træning endnu mere intuitiv og selvkørende. Grundlaget for og formålet med træningen er det helt samme som før. Den største forskel for eleverne er, at de ikke længere selv kan justere på sværhedsgraden i F1-, F2- eller F3-øvelserne, samt at parametrene nu justerer sig automatisk.

Obligatoriske F-opgaver

Sammen med opdateringen af de nye træningsparametre, har vi implementeret, at eleverne som minimum skal gennemføre to F1-, F2- og F3-øvelser og stadigvæk alle fire F4-øvelser for at kunne komme videre til næste niveau. Denne opdatering er til for at sikre, at eleverne får trænet de strategier, der skal til, for at de kan opnå en højere læsehastighed og samtidig få en bedre forståelse af det de læser.

Eleverne skal ikke længere indstille på sværhedsgraden i F1-, F2- og F3-øvelserne

Som nævnt i første afsnit skal eleverne ikke længere selv indstille på sværhedsgraden i F1-, F2- og F3-øvelserne. Det betyder, at disse øvelser er 100% adaptive og at programmet dermed klarer tilpasningen helt automatisk.

I F4-øvelsen har eleverne stadigvæk mulighed for at sætte læsehastigheden lidt ned eller lidt op, hvis de har behov for det. Det skyldes, at der kan være situationer, hvor eleven har fået målt en lidt højere eller lidt lavere læsehastighed, end det reelle billede. Derfor er der stadigvæk mulighed for at justere en lille smule i den ene eller anden retning.

Differentieret udgangspunkt afhængigt af klassetrin

Hidtil har alle elever påbegyndt træningen i F-opgaverne på samme niveau uanset klassetrin. Det har vi lavet om på, og inddeler nu eleverne i tre niveauer afhængigt af klassetrin.
De tre udgangspunkter inddeler klassetrinene således ud:
• til og med 3. klassetrin
• 4.-5. klassetrin
• 6. klassetrin og op efter.

Det betyder, at jo lavere klassetrin desto lettere udgangspunkt for træningen og omvendt.

Hastighedsbegrænsning afhængigt af klassetrin

Efter flere efterspørgsler har vi implementeret en hastighedsbegrænsning på de orange opgaver. Denne hastighedsbegrænsning er defineret af elevens klassetrin. Hastighedsbegrænsningen er sat for at sikre et nogenlunde realistisk udgangspunkt for elevernes læsetræning. Desværre har vi set, at nogle elever formår at få en urealistisk høj eller lav læsehastighed til at begynde med. Det influerer den videre læsetræning i F4-øvelserne og giver hverken eleven de bedste forudsætninger for træningen eller et reelt billede af elevens læseniveau.
Husk, at eleven altid kan bede læreren om at få gentaget en af de orange opgaver. Klik her for at se, hvordan du gør.

Engelske og tyske tekstpakker

Flere og flere skoler vælger at tilkøbe adgang til engelske og tyske tekstpakker, foruden adgangen til de danske tekstpakker.

Det muliggør, at træningen også kan foregå i skolens sprogfag. Her får eleverne i tillæg også styrket deres ordforråd på fremmedsprogene.

Både de tyske og engelske tekstpakker er udarbejdet til en målgruppe med sproget som modersmål. Det betyder, at man ikke kan forvente, at elever i 5. klasse i Danmark kan læse den engelske 5. klasse tekstpakke. I stedet vil vi anbefale, at I går et til to niveauer ned.

Der vil være elever, som er meget stærke i fremmedsprogene, og hvor man derfor kan give en alderssvarende tekstpakke på fremmedsproget.

Vi anbefaler altid, at du tager et kig i tekstpakkerne, inden du tildeler tekstpakker til eleverne. På den måde har du en god mulighed for at give eleven en tekstpakke, der passer til elevens niveau. Du finder tekstpakkerne inde i dit administrationsmodul.

Tip: Det er også muligt at træne elevernes fremmedsprogstilegnelse ved at slå oplæsningsfunktionen til. På den måde kan eleverne få læst teksterne højt, samtidigt med at de selv følger med i teksten undervejs og på den måde bliver mere dus med det nye sprog.

Kortere tekstpakker

Vi har opdateret tekstbiblioteket, så det nu er muligt at vælge kortere tekstpakker til de elever, der har brug for det. De kortere tekstpakker indebærer, at teksterne i tekstpakken er halvt så lange. Det betyder, at teksterne i F4-læsetræningen er på omtrent 200-250 ord, hvor teksterne i de orange læsetest er på ca. 400 ord. De kortere tekstpakker findes til 2., 3., 4. og 5. klassetrin. Du kan kende de kortere tekstpakker på, at der står “(kort)” efter tekstpakkens klassetrin og lixtal. Du tildeler de kortere tekstpakker på præcis samme måde, som du normalt tildeler tekstpakker på.

Vi ønsker jer en rigtig god start på det nye skoleår.

Brug endelig vores support

Har I spørgsmål eller problemer, er I altid velkommen til at kontakte vores support på tlf.: +45 2682 1500 eller ved at skrive til os på support@frontread.dk. Vi sidder klar til at svare på jeres spørgsmål, eller til at gennemgå hold- eller elevresultater med jer.