Læringsbrev august 2022

Så er et nyt skoleår begyndt. For de fleste er et nyt skoleår også lig med forandringer af den ene eller anden art. Det samme gælder for os hos FrontRead. I nyhedsbrevet her kan du få et indblik i alle de spændende nyheder, vi har at dele med dig.

FrontRead er blevet mere adaptiv

Der er kommet en betydningsfuld opdatering i FrontRead-programmet. Vi har nemlig sørget for, at blinketiden i F1, F2, F3-øvelserne er blevet adaptive. Ligeledes har vi ændret i den måde hastigheden i F4-øvelserne justeres. Det betyder, at sværhedsgraden i alle øvelser indstiller sig automatisk efter, hvordan eleven klarer sig i den enkelte øvelse. På den måde ligger ansvaret for at justere sværhedsgraden løbende, ikke længere hos eleven, men klares nu automatisk med udgangspunkt i elevens resultater fra seneste øvelse. Ligeledes er ønsket med denne opdatering også at frigive nogle ressourcer til den enkelte lærer, som ikke længere behøver at holde øje med at hver enkelt elev justerer korrekt på blinketid og læsehastighed. Eleven kan stadigvæk justere sværhedsgraden selv, hvis de vil udfordres mere eller mindre.

I og med at sværhedsgraden indstiller sig automatisk vil eleven formentlig også bemærke, at programmet følger den enkeltes progression i programmet og sørger for, at eleven hele tiden udfordres inden for zonen for nærmeste udvikling.

Løbende feedback til eleverne

Vi ønsker, at vi med træningen i FrontRead også kan medvirke til at bevidstgøre eleverne om deres egen læringsproces, fordi denne bevidsthed er et væsentligt fundament for elevernes faglige udvikling og mulighed for at tage medansvar for egen læring. Når man bliver bevidst om sin egen læringsproces, lærer man også sig selv bedre at kende.
I FrontRead-programmet foregår det ved, at vi har integreret en feedback, som eleverne får undervejs i niveauerne, når blinketid eller læsehastighed ændrer sig. De bliver dermed bevidstgjorte om, hvorfor justeringerne sker – enten fordi de har haft en progression i den givne opgave og dermed er klar til større udfordringer, eller fordi de er udfordret for meget og dermed bliver sværhedsgraden justeret ned.
Statistikkerne er blevet samlet

Vi har samlet statistikkerne for at gøre dem mere lettilgængelige og overskuelige. Det betyder, når du er logger ind på administrationsmodulet og henter statistikker, vil du få et samlede overblik over alle statistikker, der knytter sig til din bruger. Med denne nye opdatering kan du også nemt og hurtigt vælge en specifik tidsperiode, du ønsker at se statistikker for.

Book en online workshop

Husk, at vi tilbyder gratis online workshop, hvor du kan få en intro til FrontRead-programmet. Det er også muligt at booke en workshop, hvis man allerede er godt i gang med programmet, men ønsker sparring på eksempelvis aflæsning og analyse af data, gode fif til det videre arbejde med FrontRead og alt derimellem.

Du kan booke tid her eller skrive til os på info@frontread.dk. Hos FrontRead er vi meget fleksible, og kan afholde online workshops, når det passer ind i jeres skema.

Automatisk sletning af elevdata

Vi har implementeret en metode til automatisk sletning af elevdata, når eleven går ud af skolen eller flytter skole. Det er et krav fra myndighederne, at de data slettes, så snart eleven har forladt skolen, så lærerne ikke længere kan se persondata på de elever, de ikke underviser.

Dette sker i praksis ved, at idet skolen har opdateret elevens tilhørsforhold til skolen, registrerer FrontRead programmet det, og dermed bliver elevens data slettet.

Vi har udsendt anmodninger til skolerne og de kommunale forvaltninger, så denne funktion kan accepteres. Har din skole fået en henvendelse vedr. dette, bedes I acceptere anmodningen, så den dataansvarlige (skolen/kommunen) og databehandleren (FrontRead lever op til myndighedernes krav.

Er der spørgsmål kan der rettes henvendelse til support@frontread.dk eller på telefon 2682 1500