Læringsbrev april 2024

Foråret er over os og det betyder, at skoleåret nærmer sig sin sidste fase med læseferie, afgangsprøver, fagfordelinger og planlægning af et nyt skoleår.
Hos FrontRead betyder foråret også en række begivenheder og nye opdateringer, som vi er glade for at kunne dele med jer.

Overskuelige øvelsesgrafer, der visualiserer dine elevers fremgang

Vi har lavet en opdatering, som skal gøre det meget lettere for dig at aflæse, hvordan dine elever klarer sig i de forskellige øvelser. Derfor vil du nu kunne finde en graf for hver af de fire øvelsestyper; fiksering, spændvidde, arbejdshukommelse og læsetræning, der visualiserer, hvordan elevens udvikling ser ud.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes én optimal måde, som øvelsesgraferne skal se ud på. Derimod vil du med stor sandsynlighed se mange forskellige grafer alt afhængigt af elevens udvikling undervejs. Det er heller ikke forventeligt, at graferne kun illustrerer en progression. Derimod er det helt naturligt, at graferne indimellem vil flade lidt ud. Det betyder, at eleven er udfordret på et passende niveau og har brug for at fortsætte træningen på samme niveau lidt endnu. Andre gange vil man også kunne se en regression på grafen. Det er typisk i tilfælde, hvor eleven har følt sig for udfordret på det forhenværende niveau. Derfor sørger programmet for at skrue lidt ned for sværhedsgraden, så eleven kan træne på et lidt lettere niveau efterfølgende.

Eleverne har adgang til at se deres egne grafer. Derfor er det også vores anbefaling, at du bruger graferne til at tale med dine elever om læsetræningen.

Graferne finder du ved at logge ind på din administration, gå ind på din klasses hold og klik dig ind på de enkelte elevers profiler. For at få flere detaljer om elevernes træningsdata, kan du holde cursoren over linjen i grafen.

Kontakt os her, hvis du gerne vil have, at vi gennemgår de nye øvelsesgrafer med dig.

Eksempel på øvelsesgrafer fra FrontRead-træning.

Motiverende forløbsoverblik til eleverne

Eleverne har fået en ny funktion i træningsprogrammet. De kan nu få en visualisering af, hvor langt de er kommet i forløbet; hvilke opgaver de har gennemført og hvilke opgaver de mangler for at komme helt i mål.

Eksempel på forløbsoverblik fra FrontRead-træning.

Formålet med det visuelle overblik over den enkeltes forløb er at give eleven en klarere fornemmelse af hvor stor en indsats, eleven allerede har lagt i træningen samt øge dennes motivation for den videre træning.

Forløbsoverblikket kan eleven få frem ved at klikke på sit navn i bjælken, i nederste højre hjørne af programmet, eller via menuen ved at klikke på ”Mit forløb”.

Ny letlæselig tekstpakke til læseudfordrede elever i udskolingen

Efter flere forespørgsler har vi udarbejdet en ny tekstpakke, som er målrettet elever fra 6.-9. klassetrin, som læser under alderssvarende niveau. Formålet med tekstpakken er at tilbyde tekster, der er indholdsmæssigt alderssvarende, men skrevet i et lavere LIX og i en kortere version. Dette gør tekstpakken mere letlæselig for elever i denne målgruppe.

Tekstpakken har vi kaldt LIX 18-22, Udskoling (kort). Du finder den i tekstbrowseren sammen med alle de andre tekstpakker.

Vi producerer mange nye tekstpakker for tiden, men hvis du har et forslag til tekster eller tekstpakker, hører vi meget gerne fra dig på info@frontread.dk.

FrontRead og sprogtilegnelse

I forbindelse med, at vi tilbyder fulde tekstpakker på både dansk, engelsk og tysk åbner det op for flere forskellige muligheder i arbejdet med sprogtilegnelse. Det gælder både i arbejdet med at lære fremmedsprog, men også når vi taler om tilegnelse af andetsprog. Her er programmets oplæsningsfunktion også en vigtig ressource.

Vi har skrevet et indlæg, hvor vi kommer nærmere ind på, hvordan FrontRead kan bruges til at understøtte flere forskellige sprogtilegnelsesprocesser. Du kan læse indlægget her.

Ændring i læsehastighedsfunktionen i F4-øvelsen

For at gøre elevernes læsetræning endnu mere adaptiv og samtidigt sikre en bæredygtig progression i læsehastighed, har vi fjernet muligheden for at eleverne selv kan opjustere læsehastigheden.

Baggrunden for ændringen er, at programmet bygger på en adaptiv teknologi. Det vil sige, at det automatisk indstiller den optimale læsehastighed for hver enkelt elev på baggrund af elevens performance. På den måde sikres en stabil og realistisk fremgang i læsehastighed, og vigtigst af alt opbygning og integration af læsestrategierne, som er hele formålet med træningen. (OBS: Det er stadigt muligt at nedjustere læsehastigheden, hvis eleven føler sig for udfordret).

Hvis det viser sig, at der er elever, som har været for forsigtige i Startopgaven og derfor begynder træningen med en for lav hastighed i F4, anbefaler vi, at du giver eleven mulighed for at gentage Startopgaven. Det gør du ved at logge ind på din læreradministration, klikke på “Menu” ud for den givne elev og vælge “Rediger”. Scroll ned til overskriften “Brugerdefinerede tilpasninger” og sæt flueben ved “Gentag læseopgave”. Nu har eleven mulighed for at tage Startopgaven på ny.

Har du brug for en genopfriskning?

Ovenpå en ferie kan det være rart at få en lille genopfriskning. Derfor kommer her en venlig reminder om, at du altid er velkommen til at benytte vores gratis tilbud om opfølgende workshops – de tager udgangspunkt i dit/jeres behov. Her kan vi gennemgå de nye funktioner i programmet f.eks., hvordan I aktiverer oplæsningsfunktion på et forløb. Vi kan også bruge workshoppen på at kigge på nogle specifikke forløb, hvor vi giver jer konkret sparring på, hvordan resultaterne kan tolkes samt hvilken feedback man kan give til elev og forældre.
Du kan booke workshoppen her.

Brug endelig vores support

Har I spørgsmål eller problemer, er I altid velkommen til at kontakte vores support på tlf.: +45 2682 1500 eller ved at skrive til os på support@frontread.dk. Vi sidder klar til at svare på jeres spørgsmål, eller til at gennemgå hold- eller elevresultater med jer.