Guttas Campus

Guttas Campus og FrontRead i strategisk samarbejde i Norge


Guttas Campus og FrontRead har indgået et samarbejde med ønsket om at styrke læse-færdighederne hos skolebørn i Norge.

Guttas Campus og FrontRead tilbyder dermed norske skolebørn de samme muligheder for at få en højere læsehastighed og en bedre for-ståelse af det de læser, som 200.000 danske skoleelever indtil videre har fået. I Danmark har mere end 1.000 skoler anvendt FrontRead i undervisningen, og eleverne har i gennemsnit forøget deres læsehastighed med ca. 50%. Det betyder, at de er blevet hurtigere og mere bevidste læsere og dermed er bedre rustet til at klare sig godt videre i uddannelsessystemet og livet generelt.

Guttas Campus og FrontRead vil arbejde sammen om at implementere FrontRead på skolerne i Norge, baseret på en velkendt model, hvor skolerne først kan afprøve programmet i undervisningen helt gratis, og derefter kan beslutte sig for, om det skal tilbydes eleverne på skolen.

FrontRead er et digitalt læsetræningsprogram, der træner læsehastighed og tekstforståelse. Et af hovedprincipperne i FrontRead er aktivering af forforståelse. I træningen arbejdes der med udvikling af forskellige læsestrategier – særligt med fokus på træning af skimmeteknik.

Guttas Campus er et tilbud for drenge, som oplever skolen udfordrende, og som ønsker at forbedre sig fagligt, personligt og socialt, før de begynder på en ungdomsuddannelse. Guttas Campus starter med to ugers intensiv læringscamp med tilrettelagt undervisning i regning, skrivning og læsning, og derudover arbejdet med syv karakterstyrker.

Efter campen tilbydes drengene gruppementoring to gange om måneden gennem hele 10. klasse. Derefter tilbydes drengene mentoring efter behov under deres første år på ungdomsuddannelse. Fokusset i mentorcentrene er at hjælpe drengene til at opretholde og videreudvikle det, de har lært i både fag og om karakterstyrker på campen.

Besøg Guttas Campus’ hjemmeside og læs mere her