FrontRead hjælper Tønders ungdom med uddannelsesparathed

Sidste skoleår blev Overbygningsskolen i Tønder tilbudt at bruge FrontRead, fordi Tønder Kommune erhvervede sig licenser til alle kommunens skoler.

Tønder Kommune henvendte sig til FrontRead og besluttede sig for at prøve app’en i et år, efter at de var blevet præsenteret for programmet og dets muligheder. Meget hurtigt kom der feedback fra lærere om, at de opnåede positive resultater og det blev besluttet at udvide programmet til at inkludere yngre årgange også.

Hanne Bonde, lærer på Ressourcenter Slusen og på Puls-linjen, der er en del af Overbygningsskolen i Tønder, er sammen med Helle Behr, koordinator på Ressourcecenter Slusen, med til rulle programmet ud i Overbygningsskolen.  For dem er det et spørgsmål om at forberede de unge på livet efter folkeskolen.

”Der stilles høje krav til de unge mennesker på de videregående uddannelser, så vi er nødt til at klæde dem ordentligt på, så de kan klare den mængde læsestof der er,” lyder det fra Helle Behr i et interview med Tønder Ugeavis.

Individuelle læsemål

FrontRead er ikke tiltænkt som en erstatning for andre læseværktøjer. Det er heller ikke et redskab den enkelte elev skal bruge på et dagligt plan. I stedet er det en række øvelser, der blandt andet skal hjælpe eleven til at blive bedre ved at få dem til at presse sig selv til det yderste.

”Man behøver ikke at forstå hvert eneste ord, for at forstå en tekst,” lyder det fra Hanne Bonde. ”Det er rent faktisk nok at få fat i 60 – 80 % af teksten, for at få fat i det man skal bruge. Det er de enkelte teknikker eleven bliver udsat for, der hjælper dem til at blive en hurtigere læser.”

FrontRead er designet sådan, at der tages højde for elevernes individuelle hastighed. På den måde er det ikke et spørgsmål om at de svageste i klassen ikke kan følge med, eller de stærkeste elever føler en manglende udfordringer og stimulanser.

”Det foregår ved, at eleverne får en tekst, der løber rimelig hurtigt over skærmen. Efterfølgende skal de svare på spørgsmål til teksten. Derefter går læreren ind og regulerer hastigheden efter elevens læsehastighed,” siger Helle Behr.

”Det er ikke meningen de skal blive lige dygtige – men så dygtige de kan blive hver især”, siger Hanne Bonde.