Et Friskt pust til undervisningen

Da Filipskolen i Aalborg tog FrontRead ind i undervisningen havde det en positiv indvirkning på eleverne med det samme.

”Vi oplevede at eleverne var meget optaget af programmet, og at selve opbygningen i FrontRead tiltalte dem rigtigt meget,” fortæller Ulla Hvidberg, lærer og skolebibliotekar på skolen. ”De teknikker de blev præsenteret for inddrog eleverne og de var også meget motiverede for at gå ind og gå i gang med det samme.”

Ifølge Ulla oplevede eleverne både elementer af konkurrence og en umiddelbar bekræftelse af at de arbejde med at øge deres læsekompetencer. Specielt sidstnævnte var noget, eleverne var glade for.

”Det der med at opleve at ”åh mine læste ord per minut den stiger godt nok” – det synes de er en rar oplevelse.”
Hvis man kigger på FrontRead som en krykke eller som et værktøj der bare skal hives ud af skabet og støves af en enkelt gang i mellem, får man slet ikke det resultat ud af det, som man kunne håbe på.

I stedet skal man se det som et intensivt forløb, der skal være med til at rette elevernes fokus mod dele af læsningen de måske slet ikke var klar over var med til at sløve dem ned.

20 minutter hver morgen

I stedet for at lægge FrontRead i den normale undervisning, forsøgte Filipskolen sig med en anden tilgang.

”Vi har morgenlæsning her på stedet, hver eneste dag fra 8.10 til 8.30,” lyder det fra Ulla Hvidberg. ”Det indebærer at hele skolen læser på det her tidspunkt. Nogen gange har de perioder med faglig læsning, andre gange har de periode med skønlitteratur de selv kan vælge. Det bliver så krydret med boganmeldelse og mundtlige gengivelser på klassen og lignende. Men i en periode kørte vi simpelthen de tyve minutter med FrontRead. Det var sådan vi valgte at bruge det. Det var ikke inde i danskundervisningen eller inde over andre fag. Det var i morgenlæsningen det lå og det er også et godt sted at lægge det.”

Filipskolen blev introduceret til FrontRead gennem et kort undervisningsforløb, så lærene var ordentligt klædt på til at bruge programmet. Her blev de blandt andet anbefalet at tage uafhængige læsetests før og efter forløbet, i stedet for bare at tage FrontReads ord for at eleverne rent faktisk forbedre sig.

”Inden vi begyndte at bruge FrontRead havde vi taget nogle hastighedstest og læsetest for at se, hvor vores klasser lå henne, og det gjorde vi så også på nogle af klasserne efter. På den måde kunne vi se, om effekten var højere efter at de havde afsluttet forløbet eller om den falder senere. Vi kunne se at de lå højere efter at forløbet var afsluttet men er så dalet lidt sidenhen.”

Flot løft af både karakterer og læselyst

At eleverne daler en smule efterfølgende er at forvente. Overførselsværdien – det vil sige, det, som sidder fast hos eleven i længere tid efter et endt forløb – ligger på 66%, så selvom at eleverne måske daler fra det resultat, de ligger på lige efter et sluttet forløb, vil de stadigvæk være hævet i forhold til deres startpunkt.

”I FrontRead synliggør vi resultaterne, presser eleverne lidt og motiverer læselysten,” fortæller Jeppe Sejer, læringskonsulent ved FrontRead. ”Det er lidt ligesom at have en personlig træner på. Derfor er resultaterne lige bagefter forløbet generelt lidt højere end den faste overførselsværdi. Den faste overførsel er cirka 2/3 af den opnåede effekt i programmet, hvilket giver eleverne et meget flot løft som vi ser både på karaktererne og deres læselyst i det daglige.”

Og resultaterne gør også, at Ulla Hvidberg ikke i tvivl om, at FrontRead gør gavn i undervisningen.

”Jeg vil gerne anbefale FrontRead til andre. Vi kan sagtens se, at det godt kan bruges som et supplerende værktøj til læsetræningen. Det er anderledes og lidt et friskt pust ind i undervisningen.”


Prøv FrontRead gratis på jeres skole