De stærke læsere bliver også bedre

”Der var flere forskellige elementer der fik os til at vælge FrontRead. For det første fordi vi kunne se noget data og evidens for, at det virker. Og så hjælper FrontRead både de svage læsere og de dygtige læsere – og tager udgangspunkt i elevens niveau. ” Sådan lyder det fra Per Sejer Hansen, Sektionsleder for Undervisning hos Børne- og Familieforvaltningen i Thisted Kommune.

Ifølge ham har man i kommunen, set i bakspejlet, nemlig ikke har været så gode til også at hjælpe de gode læsere med at forbedre sig yderligere. I stedet koncentrerede man sig førhen primært om at få de svageste elever med, uden at overveje at dem der havde styr på læsningen sagtens kunne blive endnu bedre. Det er noget, der blandt andet har ændret sig ved at tage FrontRead i brug.

”Vi har tit haft fokus på, at de læsere, som ligger i den nederste gruppe skal løftes,” forklarer Per Sejer Hansen. ”Men her er vi også med til at løfte dem i den gode ende, og det synes jeg er positivt.”

Thisted Kommune startede ud med FrontRead på en frivillig basis, hvor programmet blev præsenteret for kommunens skoleledere, og det så var op til skolerne selv, om de ville bruge programmet. Det var der seks skoler der sagde ja til, og så blev der så lavet en aftale på det. I år har kommunen så udvidet det til en kommuneaftale, så FrontRead er tilgængelig på alle kommunale skoler i Thisted.

Både til skolen og hjemmet

FrontRead er også valgt ud fra at det kan bruges uden for klasserummet.

”Vi prøver på også at vælge nogle digitale læremidler som man både kan bruge i undervisningen men også når man har fri,” fortæller Per Sejer Hansen. ”Eleverne kan godt sidde hjemme og arbejde med modulerne i FrontRead – de behøver ikke at sidde på skolen for at gøre det. Så der er sådan en lektievirkning med at alt ikke behøver at ske på skolen.”

Generelt har der været god opbakning omkring FrontRead i kommunen, og det er da også forvaltningens oplevelse at det er blevet taget godt i mod på skolerne.

”Vi har rigtig mange lærere, der er rigtig positive over det, og vi har som forvaltning fået gode tilbagemeldinger. Det tænker jeg egentligt er den vigtigste del af erfaringerne – nemlig at vi har nogle skoler som er rigtig glade for programmet og syntes, at det giver rigtig god mening at bruge i undervisningen. ”

 


Prøv FrontRead gratis på jeres skole