læsetræning

Læsetip – Understøttende læsning

Af Mathilde Mikkelsen

Det er velkendt, at rigtig mange skoleelever går ud af folkeskolen uden de fornødne læsekompetencer, der skal til for at kunne klare sig på en ungdomsuddannelse. Særligt er eleverne udfordret på erhvervsuddannelserne, hvor teksterne i høj grad er brugstekster og derfor kompliceres af en stor mængde fagbegreber og beskrivelser af komplekse sammenhænge.

Docent og ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon, Bettina Buch (Buch, Bremholm & Lützen, 2020) har sammen med ph.d. og specialkonsulent ved Nationalt Videncenter for Læsning, Peter Heller Lützen, udpeget nogle strategier, som skal medvirke til at understøtte elevernes læseudvikling. I relation til faglig læsning. Nogle af dem vil vi uddybe her.

Samarbejde med de andre faglærere

Første vigtige pointe, når det gælder styrkelsen af elevernes læseudvikling, drejer sig om, at alle faglærere tager ansvar for elevernes læsning. Eleverne læser i alle skolens boglige fag, og faglæreren i det enkelte fag er specialist i, hvordan den faglige læsning bedst gribes an her, samt hvilke udfordringer faget besidder, når det kommer til læsning. Derfor er det første tip, at der arbejdes for et rigtig godt samarbejde faglærerne imellem. Det kræver en konkret plan med aftaler om, hvordan det fælles fokus og den fælles tilgang til elevernes faglige læsning skal se ud.

Stilladseret læsning – byg stilladset op

Eleverne har brug for nogle konkrete strategier til at gribe den faglige læsning an. Det kan de blandt andet få ved, at læreren modellerer sin læsning for eleverne. Et eksempel på en modelleret læsning kan være, at læreren vælger en fagtekst ud, som han/hun læser på klassen. Her er det vigtigt, at læreren ekspliciterer alle de processer, der indgår i læsningen af fagteksten. Det bliver udfoldet i tippet nedenfor om Læseguides.
Bettina Buch og Peter Heller Lützen opstiller en trin-for-trin metode til at gribe en stilladserende læsning an på.

  1. Forbered læsningen: I denne proces har læreren en stor opgave i at forberede eleverne på tekstens emne og gøre klart for dem, hvad de skal have ud af læsningen.
  2. Læs teksten højt og understreg i fællesskab: I næste punkt handler det, om at læse teksten sammen og tale om vigtige ord/passager, som skal understreges.
  3. Noteskrivning: Her nedskriver eleverne de understregede ord og passager. Det giver dem noter til teksten i stikordsform og hjælper dem til at kunne genkalde tekstens indhold og pointer.
  4. Selvstændig læsning: I dette punkt skal eleverne læse teksten eller tekstdele selv. Det giver dem en bedre fornemmelse af teksten som helhed og hvordan den er bygget op.
  5. Opsummering eller anden skriveaktivitet: Som næste del af processen får eleverne tid til at opsummere teksten på baggrund af de noter, de har om teksten. Denne måde at bearbejde teksten på er effektiv, fordi skrivning er med til at cementere og udvide forståelsen.

Læseguides – læsning med bevidsthed

Det sidste tip, som kan bidrage til at styrke elevernes faglige læsning på ungdomsuddannelserne, inkluderer læseguides. Læseguiden kan i høj grad også anses for at være en form for stillads omkring elevernes læseproces. Læseguiden er et konkret, fysisk dokument, som guider eleverne i deres læseproces.
Undersøgelser viser, at rigtig mange elever læser fagtekster uden at forholde sig til, hvorfor de læser den givne tekst – altså læseformålet. Med læseguiden kan man hjælpe eleverne til at læse med en større bevidsthed.

Find inspiration til, hvordan du udarbejder en læseguide her.

Rigtig god læselyst.