forforståelse

Læsetip – Styrk forforståelsen i læseprocessen

Af Mathilde Mikkelsen

For at skabe de bedste forudsætninger for en god og givende læseoplevelse er aktivering af forforståelsen et væsentligt råd. Hos FrontRead er aktivering af forforståelse et af de bærende principper for læsetræningen. Man kan aktivere elevernes forforståelse på flere forskellige måder. Fx ved at undersøge:

  • bogens omslag
  • titel
  • indholdsfortegnelse
  • overskrifter
  • illustrationer, billedtekster, grafer
  • resuméer, arbejdsspørgsmål knyttet til teksten
  • ord og begreber der er ukendte eller abstrakte for eleverne

En anden og meget effektiv læsestrategi, som kan understøtte elevernes forforståelse forud for læsning af fagtekster, er ved at skimme teksten først. Når man skimmer teksten, dannes der et overblik over teksten. På den måde er eleverne endnu bedre klædt på til, hvad der møder dem i læsningen. Når forforståelsen er aktiveret, har eleverne et helt andet og forbedret udgangspunkt for at læse teksten og dermed opnå en øget læseforståelse.

Du kan læse mere om forforståelse her.


Rigtig god læselyst!