Bogreol

Hvilke forventninger har vi som læser til en ukendt tekst?

Af Merete Riedel

Hver gang vi som læser sætter os ned med en ukendt tekst, har vi automatisk nogle forventninger til det, vi skal i gang med at læse. Vi ser altid tekster gennem briller der er farvet af vores erfaringer og uddannelse. De “briller” gør det muligt for os finde mening i det, vi stilles overfor. Men nogen gange kommer vores forventninger også på tværs af en tekst. Vi ender med at blive frustrerede eller sidder meden fornemmelse af, at vi overhovedet ikke har fanget essensen – til trods for, at vi har tygget os igennem indholdet.

Vi forventer, fordi vi læser dansk og sidder med en dansksproget tekst, at vi forstår teksten og kan uddrage essensen af den i dét øjeblik vi ser den. Men bare fordi ordene er danske, betyder det ikke nødvendigvis at indholdet giver mening for os. En fagtekst om neuroner kan sagtens lyde som nytestamentlig græsk, hvis man ikke har den fornødne viden om emnet. Her kan man tale om behovet for en forforståelse af tekstens indhold.

Høje forventninger kræver forhåndskendskab

Jeg har arbejdet med mange voksne, der skulle starte med en videregående uddannelse. Især er der nogle der står lysende klart for mig. Det var kvinder, som skulle videreuddanne sig inden for det offentlige system, fordi de var nødsaget til det, eller fordi der var et krav fra arbejdsgivers side. De her kvinder var vant til at læse skønlitterære bøger, romaner og ugeblade. De fik så lærebøger om arbejdspsykologi stykket i hånden. Men de kendte ikke til emnet, og underviseren havde ikke taget den fornødne tid til at introducere dem for, hvad de skulle i gang med. I stedet fik de bare beskeden: ”Og til næste gang, har I lige læst de første fem kapitler.” Jamen, de arme koner! På hvilken måde skulle de have en jordisk chance for at finde ud af, hvad det gik ud på?

Forventningen om at vi forstår ting første gang er forkert, medmindre det er et emne, der ligger tæt på en. Derfor kan det anbefales at man får et forhåndskendskab før man går i gang og at man bruger noget tid på at sætte sig ind i emnet, før man tager fat i teksten.

Flyt fokus fra 100% til 60-80%

Hvis vi tror, at vi kan eller skal referere en ukendte tekst 100% efter én gennemlæsning, så tager vi fejl. Det er en urealistisk forventning til os som læsere. Kan vi derimod forholde os kritisk og analytisk til bare 60-80% af teksten, er det en høj indholdsforståelse efter første læsning. Det kan vi så bruge til at udvælge de dele af teksten, der kræver en mere uddybende læsning.