Der er flere muligheder, hvorpå man kan anvende FrontRead til læsesvage/ordblinde, alt afhængigt af deres grad af ordblindhed.

Normalt, når du opretter en klasse, tildeles hele klassen den samme tekstpakke. Men det er muligt at give enkelte elever en anden tekstpakke, f.eks. en tekstpakke med et lavere lix, og på den måde sørge for at teksten ikke bliver for svær. Det gøres ved at trykke “Menu” og “Rediger” ud for den enkelte elev, og derefter vælge en ny tekstpakke under feltet med samme navn. [1] Ved ændring af tekstpakken starter eleven automatisk forfra, derfor er det mest hensigtsmæssigt at ændre tekstpakken inden eleven tager Startopgaven. Ændres tekstpakken ved en fejl, kan læreren genoptage det oprindelige forløb med et enkelt klik på en knap.

Derudover har vi også det, vi kalder “åbent forløb”, der er en ekstra mulighed for læsesvage elever. Ved at vinge boksen med åbent forløb af, kan eleverne springe de mere teksttunge opgaver over. Det er ikke hensigtsmæssigt at kæmpe med frustrerende forhindringer i form af tung tekst, men derimod at fokusere på at lære og at tage teknikkerne i de forskellige øvelser i programmet til sig. [2]

Det er muligt at få programmer som IntoWords, AppWriter og lignende til at læse teksten op. For AppWriter skal eleverne arbejde i Google Chrome. For IntoWords og lignende, kan I kontakte FrontRead for en gennemgang af processen. Det er vigtigt for os at understrege, at programmet muliggør at man kan sænke hastigheden meget. Derfor anbefaler vi, at alle elever først prøver træningen af i det almindelig program.

I F4 læsetræningen er det ikke optimalt at anvende oplæsning, da denne oplæsning tager hensyn til tegnsætning og linjeskift. Program og oplæsning kommer derfor ud af trit.

Det er muligt at downloade teksterne inde fra Tekstbrowser i administrationsmodulet til et worddokument og eleven kan træne lyttelæsehastighed på den måde.

Du kan også læse vores interview med Carsten Milan Nielsen, der er læsevejleder i Sorø kommune. Han har brugt FrontRead med god effekt på ordblinde.